علل اصلی خرابی کمپرسورها در کولر گازی و چیلر

1-  مهاجرت مایع‌مبرد به کمپرسور، منجر به رقیق‌نمودن روغن و کف‌کردن در لحظه راه‌اندازی می‌شود، در نتیجه، عملیات روغن‌کاری مختل شده و سائیدگی‌های غیر قابل بازگشتی در قطعات مکانیکی ایجاد می‌گردد.

علل عمده بازگشت مبرد مایع به کمپرسور :

  • کاهش بار اواپراتور

  • برگشت مایع به طور معمول زمانی اتفاق می‌افتد که سیستم با حداقل ظرفیت خود کار می‌کند ( مثلا شب‌ها)

  • بازدهی پائین انتقال‌ حرارت در اواپراتور بدلیل وجود روغن روی سطح داخلی و یا گرفتگی لوله‌ها و یا خرابی فن اواپراتور در سیستم‌های هواخنک

  • زیاد بودن ظرفیت شیر انبساط انتخاب شده و یا بزرگ بودن سوزن آن

  • پائین بودن مقدار سوپرهیت تنظیم شده در شیرانبساط و یا دستکاری شیر انبساط بدون توجه به میزان سوپرهیت

2- قرارداشتن کمپرسور در موقعیت‌های گرم، که منجر به افزایش کار مکانیکی و داغ شدن قطعات میگردد.

3-عملکرد سیستم درحالت کمبود مبرد مخصوصاً در سیستم‌های با ظرفیت بالا و یا سیستم‌هایی با طول لوله‌کشی زیاد منجر به خرابی و آسیب کمپرسور می‌گردد.

4- استفاده از متد پمپ‌دان، برای زمان خاموش کردن سیستم و جدانمودن مایع‌مبرد از کمپرسور با انجام این روش مانع ایجاد خرابی خواهد شد.

مهم:

استفاده از هیتر کارتر در کمپرسورها برای گرم نگه‌داشتن روغن در زمان خاموشی و جلوگیری از حل شدن مایع‌مبرد در روغن، می‌تواند از خرابی کمپرسور جلوگیری کند.

در این رابطه، دمای روغن می‌بایستی حداقل 10k بالاتر از دمای‌اشباع مبرد در حداقل فشاراشباع باشد، به‌نحوی که شرایط محیط تاثیری در این مقدار ایجاد ننماید.

اطمینان از روشن بودن هیتر حداقل 6 ساعت قبل از استارت دستگاه باید حاصل شود. برای این منظور می‌توان دمای محفظه کارتر را با دست بررسی نمود، این دما نباید از دمای بدن شما سردتر باشد.

نکته مهم:

اندازه‌گیری مقدار سوپرهیت سیکل در زمان کار سیستم بسیار مهم می‌باشد، چراکه می‌توان قبل از وقوع پدیده برگشت مایع آن‌را تشخیص داده و از ادامه کار سیستم جلوگیری بعمل آورد

در پايان در صورت بروز هر سوال و يا ابهامی مي‌توانيد با شماره تلفن‌هاي 33518902-021 | 33518903-021 تماس حاصل فرماييد تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.