بررسی فیلتر پلاسما در کولر گازی ال جی

فيلتر پلاسما از طريق جذب الکتريکي ذزات معلق آلاينده را، که داراي بار مثبت هستند بر روي صفحات فلزي مشبک فيلتر جذب مي کند. این فیلتر قابل شستشو می باشد.

فن آوری پلاسمای سرد در کولر گازی و اسپلیت گری یک تکنولوژی منحصر به فرد است که از بو ها موجود در هوا جلوگیری می کند. پلاسما ماده ای است که با جریان الکتریسیته در دمای اتاق تولید می شود. این مولکول ها دارای چندین نوع هستند مانند اتم ها، الکترون ها، مولکول ها که در تصفیه هوا موثر هستند.

 

در طول این فرایند، مولکول های اکسیژن به ملوکول های اکسیژن تجزیه می شوند و تخریب می شوند و می توان هوا را کاملا از باکتری ها و ویروس ها تمیز کرد. پلاسما به طور چشمگیری آلودگی های مضر را در هوا کاهش می دهد.در حالی که پلاسما سرد، با آسیب رساندن به ساختارهای DNA و بدون آسیب رساندن به بافت های انسان، باکتری ها را می کشد.

نمایندگی فروش کولر گازی ال جی LG