ویژگی های تهویه مطبوع قابل حمل:

سیستم های تهویه مطبوع قابل حمل به عنوان ژنراتور بعدی پنجره ها در نظر گرفته می شود. این نوع تهویه مطبوع در هوا از اتاق خارج می شود و آن را سرد می کند، سپس آن را به اتاق منتقل می کند. این واحد سپس هر هوا گرم داخل را با استفاده از یک شیلنگ اگزوز که در یک پنجره نصب شده است، از هوا خارج می کند.

 

سیستم تهویه مطبوع مانند پنجره، تهویه مطبوع قابل حمل برای خنک کردن فقط یک اتاق طراحی شده است. آنها آسان برای نصب، همه کاره و یک گزینه مقرون به صرفه است. شما متوجه خواهید شد که قابل حمل بودن سیستم تهویه مطبوع شما در یک روز گرم تابستان خنک می شود که بسیار ساده تر است.

نمایندگی کولر گازی قابل حمل ال جی