ویژگی های کلیدی

ESP: فشار بیرونی استاتیک

عملیات آرام

کنترل کننده مرکزی

کنترل کننده منطقه

با کنترل فاز موتور در طول نصب، جریان هوا بهینه را دریافت کنید. ESP، که به راحتی توسط کنترل از راه دور کنترل می شود، کاربران نهایی را با سطوح پایین صدا و حجم هوا مورد نظر فراهم می کند.

کنترل کننده منطقه

این ویژگی اختیاری می تواند برای کنترل درجه حرارت تا چهار منطقه مشخص شده مورد استفاده قرار گیرد.

کنترل کننده مرکزی

واحد های LG با پیشرفته ترین گزینه های کنترل مرکزی برای برنامه های تجاری می آیند. تهویه دهانه های مختلف تهیه پشتیبان آسان است.