آنچه مشتریان کولر گازی باید بدانند:

اهمیت روز افزون مصرف بهینه انرژی (آب , برق و گاز) به ویژه پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها مشتریان را به میزان مصرف لوازم خانگی در هنگام خرید حساس نموده است. بسیاری از شرکتها از این حساسیت سوء استفاده نموده و با درج اطلاعات غیر صحیح ( ساختگی ) , میزان مصرف انرژی محصولات خود را در سطحی بهینه اعلام داشته و نسبت به فریب مشتریان اقدام مینمایند.بدین لحاظ محاسبه میزان مصرف انرژی (برق) کولرهای گازیو ارائه اطلاعات دقیق به مشتری از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد.

 

  مسئله: حساسیت عامه مردم به مصرف برق کولرهای گازی

لطفا آگاه باشید که: بدون استفاده از تکنولوژی اینورتر هیچ یک از دستگاههای سرمایشی (گازی) قابلیت دستیابی به سطح مصرف انرژی بالاتر از Bرا ندارند. کولر گازی های اینورتر ال جی توانسته است تا ۷۳ صرفه جویی در مصرف انرژی را به ارمغان آورد. ( به استثناء ظرفیت 9000 در حالت آزمایشگاهی).

روش محاسبه میزان بازدهی دستگاهها ( سرمایش و گرمایش)

روش اول:

(بازدهی در گرمایش) COP= وات ظرفیت گرمایش / وات مصرفی (آمپر * 220)
(بازدهی در سرمایش) EER= وات ظرفیت سرمایش / وات مصرفی (آمپر * 220)

روش دوم:

(بازدهی در گرمایش) COP= ظرفیت گرمایش BTU/ وات مصرفی (آمپر * 220) / 3.412
(بازدهی در سرمایش) EER= ظرفیت گرمایش BTU/ وات مصرفی (آمپر * 220) / 3.412

به عنوان مثال روش محاسبه بازدهی انرژی (حالت سرمایش) یکدستگاه کولر گازی با ظرفیت 9000 به شرح زیر می باشد:
(بازدهی در سرمایش) EER:
9000 / 809 /3.412=3.26

با توجه به اطلاعات موجود در کاتالوگ های مختلف، می توان از هر دو روش فوق استفاده کرد که نتیجه آن یکسان می باشد.

اصول کلی مقایسه بازدهی واقعی و غیرواقعی دستگاهها

میزان بازدهی انرژی(EER & COP)در همه ظرفیت ها یکسان نمی باشد.

با افزایش ظرفیت دستگاهها بازدهی(EER & COP) کاهش می یابد.

بدون استفاده از گاز R410aمیزان بازدهی هیچ دستگاهی به Aنمی رسد.

مقایسه میزان بازدهی دستگاههای موجود در بازار بر اساس جداول ارائه شده (برند: ال جی) –مدل های سال 2011

 

LG(inverter)

میزان بازدهی

ظرفیت

4.1

EER–بازدهی در حالت سرمایش

9000 BTU

4.21

COP–بازدهی در حالت گرمایش

3.47

EER–بازدهی در حالت سرمایش

12000 BTU

3.81

COP–بازدهی در حالت گرمایش

3.47

EER–بازدهی در حالت سرمایش

18000 BTU

3.82

COP–بازدهی در حالت گرمایش

3.21

EER–بازدهی در حالت سرمایش

24000 BTU

3.62

COP–بازدهی در حالت گرمایش

 

 
 
 

(بازدهی در حالت سرمایش) EER

EER

Energy Grade

EER > 3.20

A

3.20≥ EER>3.00

B

3.00≥EER>2.80

B

2.80≥ EER >2.60

D

2.60≥ EER> 2.40

E

2.40≥EER > 2.20

F

2.20≥ EER > 2.00

G

(بازدهی در حالت گرمایش) COP

COP

Energy Grade

COP > 3.60

A

3.60≥ COP>3.40

B

3.40≥COP>3.20

B

3.20≥ COP >2.80

D

2.80≥ COP> 2.60

E

2.60≥COP > 2.40

F

2.40≥ COP > 2.20

G