زمینی خنک تر با کولری که از هوا سوخت میسازد

به تازگی محققان تئوری های جدید علمی را به انتشار گذاشتند که یکی از عجیب ترین و جالب ترین ها میان این تئوری ها کولری که از هوا سوخت میسازد بود. مکانیزم جالب و جدید این طرح بدین شکل است که کولر شما با جذب آب و کربن موجود در هوا این دو عنصر را میکس و سوخت هیدروکربنی را برای شما به ارمغان می آورد.

 

حتما ازین بحران اطلاع دارید که زمین در حال گرم شدن است و ما نیز به ناچار برای بقای حیات به روی این خاک گرم نیاز به این داریم که زمین خود را خنک نگه داریم.

 

بزرگ ترین عامل افزایش روز به روز دمای زمین استفاده از وسایل نقلیه خصوصی، کشیدن سیگار، استفاده کردن از سوخت های فسیلی تجدید ناپذیر است. زیرا موارد نامبرده شده با آزاد کردن کربن زیاد به گرم شدن زمینمان کمک میکنند.

 

تولید انرژی هیدروکربن از طریق کولری که از هوا سوخت میسازد

دانشمندان هرچند قبول دارند که انرژی الکتریکی انرژی پاکی نیست. تولید انرژی هیدروکربن را از طریق کولری که از هوا سوخت میسازد و برق بهترین روش ممکن میدانند. این کولر ها با تولید 600 هزار گالن در موقعیت مکانی یک اتاق 24 متری در طول زمان یک سال به بشریت خدمت بزرگی خواهند کرد. هیدرو کربن تولید شده توسط این نوع کولر ها قابل استفاده در مصارف خانگی و فروش در بازار های آزاد پیش بینی میشود. همان طور که پیشتر یاد آوری شد این کولر با جذب آب و کربن موجود در هوا قادر به تولید یک منبع انرژی جدید و ارزان تر است.

 

تولید انرژی هیدروکربن از طریق کولری که از هوا سوخت میسازد

دانشمندان هرچند قبول دارند که انرژی الکتریکی انرژی پاکی نیست. تولید انرژی هیدروکربن را از طریق کولری که از هوا سوخت میسازد و برق بهترین روش ممکن میدانند. این کولر ها با تولید 600 هزار گالن در موقعیت مکانی یک اتاق 24 متری در طول زمان یک سال به بشریت خدمت بزرگی خواهند کرد. هیدرو کربن تولید شده توسط این نوع کولر ها قابل استفاده در مصارف خانگی و فروش در بازار های آزاد پیش بینی میشود. همان طور که پیشتر یاد آوری شد این کولر با جذب آب و کربن موجود در هوا قادر به تولید یک منبع انرژی جدید و ارزان تر است.