سوالات متداول درباره ی کولر گازی خورشیدی

کیفیت سرمای تولید شده توسط این نوع کولر درچه حدی است؟

کیفیت سرمای تولید شده توسط کولرگازی کاملاً مشابه و متناسب با ظرفیت­ های اعلامی بر حسب btu می باشند و هیچ کاهشی به دلیل استفاده از انرژی خورشید به عنوان تامین کننده انرژی این دستگاه وجود ندارد.

حداقل آفتاب مورد نیاز برای عملکرد این کولر چقدر است؟

بدیهی است تابش مستقیم می تواند موثر باشد اما تابش در حدی که بتواند گرمای مورد نظر را تامین نماید کافی است. این سیستم ها چون از اشعه ماورابنفش طیف خورشیدی UVاستفاده می کنند در روزهای ابری نیز عملکردی همانند روزهای آفتابی دارند.

هزینه تهیه و خرید این کولر در مقایسه با کولرهای گازی معمولی چقدر است؟

هزینه تهیه و خرید این کولر بستگی به ظرفیت آن دارد. به طور کلی هزینه تهیه و خرید این کولرها ۲۵%تا ۳۵%گرانتر از کولرهای گازی معمولی می باشد. اما امیدوار هستیم که اقدامات صورت پذیرفته باعث کاهش بهای نهایی این کولرها گردد.

استفاده از این کولرها تا چه میزان مصرف برق و هزینه در مقایسه با کولرهای متداول کاهش میدهند؟

با استفاده از کولرهای گازی – خورشیدی استاندارد، بین ۳۰الی ۵۰درصد در میزان مصرف برق و هزینه پرداختی می توان صرفه­ جویی کرد.

در مقایسه با کولرهای گازی موجود احتیاج به امکانات خاصی دارد و فضای بیشتری اشغال می­کند؟

نصب این کولرها کاملاً مشابه کولرهای متداول هستند و قطعات اضافی به گونه ای منظور می­ گردند که به فضای زیادتری نیاز نمی باشد.