دلايل اصلي برگشت مبرد مایع به کمپرسور چیست؟

 

مشكل اصلي برگشت مبرد مایع به كمپرسور با افزايش مقـدار مبـرد موجـود در كـل سيـستم تشديد مي شود.

 

عوامل زير را مي توان دلايل اصلي برگشت مبرد مايع به کمپرسور حساب آورد.

 

   مقدار اضافه مبرد در كل سيستم.

   اواپراتور برفك زده.

   فيلتر هواي كثيف روي اواپراتور.

   خرابي فن يا فنهاي اواپراتور.

   انتخاب نادرست لوله موئي Tube Capillary

   انتخاب يا تنظيم نادرست شير انبساط ترموستاتيكي.

   مهاجرت مبرد Refrigerant Migration

ارتباط گاز مبرد با کمپرسور چیست؟

 هر نوع کمپرسور می تواند برای انواع گاز های خنک کننده تولید شود. اما وقتی یک نوع کمپرسور برای گاز مثلا”۲۲در کارخانه تولید شود، در آینده نمی توان گاز دیگری به آن تزریق کرد.

نمایندگی کولر گازی ال جی

lg