ديفراست در اسپليت ها :

عمل ديفراست (برفک زدايي) حالتي است كه در زمستان و زمان كاركرد كولر گازي در حالت گرمايش رخ مي‌دهد.

زماني كه كولر در حالت گرمايش كار مي‌كند يونيت داخلي نقش كندانسور و يونيت خارجي نقش اواپراتور را انجام مي‌دهد.

در نتيجه دماي يونيت خارجي از دماي محيط كم‌تر است. همچنين فن يونيت خارجي با دميدن هوا بين فين‌ها سرما را از فين‌ها گرفته و به هواي آزاد منتقل مي‌كند.

پس از مدتي كه كولر كار مي‌كند روي بدنه يونيت خارجي را برفک مي‌پوشاند و باعث مي‌شود كه ديگر فن نتواند به درستي هوا را از بين فين‌ها بدمد و سرما را به محيط منتقل كند. در نتيجه راندمان كولر پايين مي‌آيد.

در اين زمان ترموستات يونيت خارجي دماي يونيت را سنس مي‌كند و برد كولر به شير 4 راهي فرمان مي‌دهد.

و سيكل كولر برعكس مي‌شود (به عبارتي كولر در حالت سرمايش كار مي‌كند) اما فن يونيت داخلي قطع مي‌شود كه هواي سرد به داخل اتاق دميده نشود.

از طرفي يونيت خارجي حكم كندانسور را ايفا مي‌كند در نتيجه دماي آن بالا ميرود و باعث مي‌شود كه همه برفک‌ها از روي بدنه يونيت خارجي آب شود و فين‌ها پاک شوند.

تايم اين عمل در كولرها متغير است اما عمدا 15 الي 30 دقيقه طول مي‌كشد.

همچنين دلايل ديگري مانند كمبود گاز ترموسات نكردن كولر و همچنين رطوبت زياد محيط باعث برفک زدن كولر مي‌شود.

نمایندگی فروش کولر گازی ال جی

lg