اورلود کولر گازي چه زماني رخ مي‌دهد؟ :

شايد بعضا در تعميرات و خدمات کولر گازي شنيده باشيم که کولر گازي اورلود کرده است.

 

 

اورلوود چيست و چه زماني کولر گازي اورلود مي‌کند؟

 

اورلود قطعه‌اي است که در زماني که سيم پيچ کمپرسور کولر گازي بيش از اندازه (دماي تعريف شده) داغ‌تر شود مسير جريان اصلي (مشترک) کمپرسور کولر گازي را قطع مي‌کند و در نتيجه کمپرسور کولر گازي خاموش مي‌شود، اما زماني که ما ولت متر و ولتاژ سر کمپرسور را تست مي‌کنيم، جريان برق وصل مي‌باشد.

 

پس عملا مي‌توانيم بگوييم که اورلود در کمپرسور کولر گازي يک نوع کليد حرارتي بي متال مي‌باشد.

 

 

 

علت اورلود کردن کمپرسور کولرگازي چيست؟

 

اورلود کردن کمپرسور اسپليت دلايل مختلفي مي‌تواند داشته باشد.

 

مانند:

معيوب بودن کمپرسور کولر گازي

کثيف بودن کندانسور و عدم کارکرد صحيح کندانسور کولر گازي

سوختن فن کندانسور کولر گازي

افت ولتاژ ورودي اصلي کولر گازي

نصب غير اصولي کندانسور کولر گازي

و ...