مقايسه سيستم داکت اسپليت با چيلر و فن کوئل ال جی :

داکت اسپلیت ال جی

تفاوت داکت اسپليت (اسپليت کانالي) با سيستم چيلر و فن کوئل:

1- عدم استقلال هر يک از واحدها و مشکلات ناشي از آن در سيستم چيلر

2- نياز به تعمير و نگهداري زياد و حرفه اي در سيستم چيلر

3- اشغال فضاهاي مشاع براي برج خنک کن و دستگاه چيلر

3- نياز به لوله کشي‌هاي طويل در سقف و کف در سيستم چيلر

4- الزام به کارکرد کل سيستم حتي براي استفاده يک واحد