آیا اينورترها همان اسپليت ها هستند؟ :

اسپليت‌هاي اينورتر که 40 تا 60 درصد کم مصرف‌تر هستند با برچسب انرژي A و يا +A عرضه مي‌شوند.

به ياد داشته باشيد اگر اسپليتي با برچسب‌هاي مذکور در بازار مشاهده کرديد دليل بر اينورتر بودن آن نيست چون سيستم‌هاي معمولي هم مي‌توانند با برچسب انرژي A ساخته شوند البته در بعضي ظرفيت‌ها، اما کولر گازي اينورتر 40 تا 60 درصد کم مصرف‌تر از معادل خود در سيستم معمولي است.

نتيجه: تنها اسپليت اينورتر است که راندمان بالا و مصرف کمي به معناي واقعي دارد.