نمایندگی کولر گازی ال جی اردبیل← اردبیل.

  • استان اردبیل

  • نمایندگی LG-ال جی

نشانی: اردبیل- خیابان دانش- نرسیده به سه راه دانش- فروشگاه اصغری

  • نمایندگی LG-ال جی

نشانی: اردبیل - خ نایبی - روبروی رستوران سبلان - دنیای ال جی

  • نمایندگی LG-ال جی

نشانی: اردبیل ایستگاه سرعین بطرف چهارراه حافظ روبروی تالار آزادی خانه ال جی نورآذر و آقالو 

  • نمایندگی LG-ال جی

نشانی: پارس آباد مغان - خیابان شهید رجایی - جنب اداره آموزش و پرورش - فروشگاه خانه الجی