وبلاگ کولر گازی ال جی

معرفی و بررسی محصولات کولر گازی ال جی

مقاله آسایش حرارتی قسمت اول

مقاله آسایش حرارتی قسمت اول

مقاله آسایش حرارتی قسمت اول
مقاله آسایش حرارتی قسمت اول

یکی از مهم‌ترین موارد در طراحی خوب ساختمان، تأمین آسایش حرارتی است.

آسایش حرارتی حالتی است که فرد برای تغییر شرایط حرارتی محیط هیج اقدام رفتاری را انجام ندهد.

در تعریف استاندارد اشری (استاندارد ۵۵)

آسایش حرارتی شرایطی ذهنی است

که احساس رضایت از شرایط حرارتی محیط را بیان می‌کند. (ANSI/اشری standard 55).

حفظ این استاندارد آسایش حرارتی برای ساکنان ساختمان،

یکی از اهداف مهم مهندسان طرح HVAC (تکنولوژی‌های مربوط به گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع) می‌باشد.

مقاله آسایش حرارتی قسمت اول

حفظ خنثی بودن حرارتی

خنثی بودن حرارتی هنگامی حفظ می‌شود که گرمای تولید شده توسط متابولیسم انسانی اجازهٔ پراکنده شدن داشته باشند

تا به این صورت تعادل حرارتی محیط اطراف حفظ شود. فاکتورهای اصلی که بر آسایش حرارتی تأثیر می‌گذارند

آنهایی هستند که اتلاف و کسب گرما را تعیین می‌کنند،

از جمله سرعت متابولیک، عایق کردن لباس‌ها، دمای هوا، دمای تابشی میانگین، سرعت هوا و رطوبت نسبی.

پارامترهای روانشناسی از قبیل توقعات فردی نیز بر آسایش حرارتی تأثیر می‌گذارند.

مقاله آسایش حرارتی قسمت اول

مدل(Predicted Mean Vote (PMV

در میان مدل‌های آسایش حرارتی شناخته شده، برتر می‌باشد.

این مدل با استفاده از اصول تعادل گرمایی و داده‌های تجربی گرفته شده از اتاق تحت شرایط آب و هوای ثابت، ساخته شده است.

از طرف دیگر مدلی تطبیقی بر اساس صدها مطالعات میدانی ایجاد شد،

اساس این مطالعات مبنی بر این بود که ساکنان به صورت پویایی با محیطشان در تعامل هستند.

ساکنان محیط حرارتی شان را بوسیلهٔ لباس، پنجره‌های قابل استفاده، پنکه‌ها، بخاری‌های شخصی و پرده‌ها کنترل می‌کنند.

مدل PMV می‌تواند برای ساختمان‌های دارای سیستم تهویه مطبوع مورد استفاده قرار گیرد،

درحالیکه مدل تطبیقی به طور کلی فقط برای ساختمان‌هایی که هیچ سیستم مکانیکی ای ندارند، می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

اتفاق نظری بر سر این موضوع وجود ندارد

که کدام مدل آسایشی باید برای ساختمان‌هایی که تا قسمتی دارای تهویه موقتی و یا مکانی هستند، به کار رود.

محاسبات آسایش حرارتی بر اساس ANSI/ASHRAE standard 55

می‌تواند به صورت آزادانه بااستفاده ازCBE ابزار آسایش حرارتی CBE Thermal Comfort Tool برای ASHRAE 55 مورد استفاده قرار گیرد.

مشابه ANSI/ASHRAE standard 55، دیگر استانداردهای آسایش مانند EN 15251 و ISO 7730 نیز وجود دارند.

 سرعت متابولیک

عایق بندی پوشاک

دمای هوا

نوشتار اصلی: دمای هوای خشک

دمای هوا، میانگین دمای هوای اطراف ساکن در خصوص زمان و مکان می‌باشد.

بر اساس استاندارد ASHRAE 55، میانگین مکانی، سطوح مچ پا، کمر و سر را در نظر می‌گیرد که برای حالت نشسته و ایستاده متفاوت می‌باشد.

میانگین موقتی بر اساس بازه‌های سه دقیقه‌ای با حداقل ۱۸ نقطهٔ مساوی در زمان می‌باشد.

دمای هوا بوسیلهٔ دماسنج حباب خشک اندازه‌گیری می‌شود به همین دلیل به نام دمای دمای حباب خشک شناخته می‌شود.

میانگین دمای تابشی

دمای مؤثر

نوشتار اصلی: دمای مؤثر

دمای مؤثر برای ترکیب اثرات هوا و دمای میانگین تابشی به یک متریک تلاش می‌کند.

اغلب برابر با میانگین دمای حباب خشک و دمای میانگین تابشی در اتاق یک مکان خاص می‌باشد.

در ساختمان‌هایی با تودهٔ حرارتی پایین، دمای مؤثر گاهی اوقات همان دمای هوا در نظر گرفته می‌شود.

سرعت هوا

رطوبت نسبی

نوشتار اصلی: رطوبت نسبی

رطوبت نسبی، نسبت میزان بخار آب هوا به میزان بخار آبی که هوا می‌توانست در دما و فشار خاصی داشته باشد.

در حالیکه بدن انسان دارای سنسورهایی بر روی پوست است

که برای حس کردن گرما و سرما به صورت مؤثری کار می‌کنند، رطوبت نسبی (RH) به صورت غیر مستقیم حس می‌شود.

تعرق، مکانیسم اتلاف گرمایی مؤثر است که با فرایند تبخیر از پوست کار می‌کند.

اما در RH (رطوبت نسبی) بالا، هوا تقریباً ماکزیمم بخار آبی که می‌تواند داشته باشد را دارد،

بنابراین تبخیر، و در نتیجه اتلاف گرما کاهش می‌یابد.

از طرف دیگر، محیط‌های بسیار خشک (RH<20-30%) به دلیل تاثیرشان بر غشای مخاطی نامناسب هستند.

سطح پیشنهادی رطوبت درونی در محدودهٔ ۳۰ تا ۶۰٪ در ساختمان‌های دارای تهویه می‌باشد.

اما استانداردهای جدید از قبیل مدل تطبیقی، رطوبت پایین‌تر و بالاتری را بسته به دیگر فاکتورهای درگیر در آسایش حرارتی فراهم می‌کنند.

یک روش برای اندازه‌گیری میزان رطوبت نسبی هوا، استفاده از سیستم دماسنج حباب خشک و حباب مرطوب می‌باشد.

در حالیکه در سیستم دماسنج حباب خشک دما را بدون در نظر گرفتن رطوبت اندازه‌گیری می‌کند

مانند گزارش هواشناسی- و در سیستم حباب تر، تکه پارچهٔ مرطوبی اطراف پایه حباب دارد؛

بنابراین اندازه‌گیری تبخیر آب هوا را نیز به حساب می‌آورد؛ بنابراین میزان دمای مرطوب همیشه کمی پایین‌تر از دمای حباب خشک می‌باشد.

تفاوت میان این دو دما برای محاسبهٔ رطوبت نسبی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هر چقدر تفاوت دمایی میان این دو دماسنج بیشتر باشد، سطح رطوبت نسبی پایین‌تر می‌باشد.

رطوبت

رطوبت پوست در مناطق مختلف همچنین بر آسایش حرارتی دریافت شده، تأثیر می‌گذارد.

رطوبت می‌تواند نمناکی را در مناطق مختلف بدن افزایش بدهد، که منجر به ادراک ناراحتی می‌شود.

این امر معمولاً به قسمتهایی از بدن محدود می‌شود، و محدودیت‌های آسایش حرارتی موضعی برای رطوبت پوست برای موقعیت‌های بدن متفاوت می‌باشد.

اندام‌ها نسبت به ناراحتی حرارتی ناشی از رطوبت نسبت به تنهٔ بدن بسیار حساس ترند.

اگرچه ناراحتی حرارتی موضعی می‌تواند در نتیجهٔ رطوبت باشد، رطوبت حرارتی کل بدن متأثر از رطوبت قسمتهای خاص نمی‌باشد.

اخیراً، اثرات رطوبت نسبی پایین و سرعت هوای بالا بر روی افراد بعد از حمام گرفتن، آزمایش شد.

محققان متوجه شدند که رطوبت نسبی پایین، ناراحتی حرارتی به همراه حس خشکی و خارش را به وجود می‌آورد.

برای شرایط ایده ال توصیه می‌شود سطوح رطوبت نسبی در حمام بالاتر از دیگر اتاق‌ها نگه داشته شود.

مقاله آسایش حرارتی قسمت اول

مدل‌های آسایش حرارتی

هنگام صحبت در خصوص آسایش حرارتی، دو مدل متفاوت اصلی را می‌توان در نظر گرفت:

مدل ساکن (PMV/PPD) و مدل تطبیقی

روش PMV/PPD

مقاله آسایش حرارتی قسمت اول
مقاله آسایش حرارتی قسمت اول

نمودار سایکرومتریک

مقاله آسایش حرارتی قسمت اول
مقاله آسایش حرارتی قسمت اول

نمودار رطوبت نسبی دما / نمایش دو گزینهٔ آسایش حرارتی برای روش PMV/PPD

مقاله آسایش حرارتی قسمت اول

مدل PMV/PPD

توسط p.o. Fanger با استفاده از معادلات تعادل گرمایی و مطالعات تجربی در خصوص دمای پوست برای تعریف آسایش، ساخته شد.

. پرسشنامهٔ آسایش حرارتی استاندارد، نمونه‌ها را در خصوص حس حرارتی اشان (گرمایی اشان) در یک مقیاس هفت نمره‌ای از سرد (-۳) تا داغ (+۳) ارزیابی می‌کند.

معادلات Fanger برای محاسبهٔ Predicted Mean Vote (PMV)

یک گروه بزرگ از نمونه‌ها برای ترکیبی خاص از دمای هوا، میانگین دمای تابشی، رطوبت نسبی، سرعت هوا، سرعت متابولیسم و عایق بندی پوشاک به کار می‌رود.

صفر، مقدار ایده ال می‌باشد که نشان دهندهٔ خنثی بودن حرارتی می‌باشد،

ناحیهٔ آسایش بوسیلهٔ ترکیبی از ۶ پارامتر تعریف می‌شود که در آنها PMV در محدوده‌های پیشنهادی قرار دارد.

(PMV بین بازه ۰٫۵۵+ تا ۰٫۵-). اگرچه پیش بینی رضایت حرارتی در یک جمعیت قدمی مهم در تعیین اینکه کدام شرایط راحت می‌باشد،

است ولی مفیدتر این است که در نظر بگیریم آیا افراد رضایت دارند یا خیر.

Fanger معادله‌ای دیگر برای ارتباط PMV با درصد پیش بینی شده نارضایتی (Predicted Percentage of Dissatisfied/PPD) ارائه داد.

مقاله آسایش حرارتی قسمت اول

Predicted Percentage of Dissatisfied/PPD

این رابطه بر اساس مطالعه‌ای بود که در آن نمونه‌ها در اتاقی بررسی شدند که شرایط درونی می‌تواند به صورت دقیق کنترل شود.

این روش با تمامی ساکنین به صورت مشابه برخورد می‌کند و به موقعیت و سازگاری به محیط حرارتی توجهی ندارد.

اساساً این مورد را بیان می‌کند که دمای محیط نباید با تغییر فصل تغییر کند.

بلکه باید دما در طول سال یکی باشد.

این امر موضع بی تفاوت تری را اتخاذ می‌کند مبنی بر اینکه انسانها نباید با دماهای متفاوت سازگاری پیدا کند زیرا همیشه ثابت خواهد بود

استاندارد ASHRAE 55-2010 از مدل PMV برای مشخص کردن پیش نیازهای لازم برای شرایط حرارتی درونی استفاده کرد.

لازم است که حداقل ۸۰٪ ساکنین رضایت داشته باشند.

ابزار آسایش حرارتی CBE برای ASHRAE 55 CBECBE Thermal Comfort Tool به کاربر اجازه می‌دهد

تا ۶ پارامتر آسایش برای تعیین این مسئله که آیا ترکیبی مشخص با ASHRAE 555 مطابقت دارد یا خیر را وارد کند.

نتایج در یک نمودار سایکرومتریک و یا نمودار رطوبت نسبی دما نشان داده می‌شود

محدوده‌ای از دماها و رطوبت نسبی ای را نشان می‌دهد که با مقادیر ورودی در نظر گرفته شده برای حفظ ۴ پارامتر مناسب باشد.

روش سرعت هوای مرتفع

ASHRAE 55 2013 مسئول سرعت‌های هوای بالای ۰٫۲ m/s جدا از مدل پایه می‌باشد.

به دلیل اینکه حرکت هوا می‌تواند مستقیماً اثر خنک‌کنندگی برای افراد ایجاد کند،

به خصوص اگر آنها لباس زیادی بر تن نداشته باشند،

دماهای بالاتر می‌تواند راحتی بیشتری نسبت به آن حالتی که مدل PMV پیش بینی می‌کند، داشته باشند.

سرعت هوایی تا ۰٫۸ m/s بدون کنترل مجاز می‌باشد و ۱٫۲ m/s با کنترل مجاز می‌باشد.

این حرکت هوای مرتفع، دمای ماکزیمم برای یک دفتر کار در تابستان از ۲۷٫۵ درجه تا ۳۰ درجه بالا می‌برد.

ناراحتی حرارتی موضعی

اگر چه آسایش حرارتی معمولاً برای بدن به صورت یک کل مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، ناراحتی حرارتی ممکن است

فقط برای بخش خاصی از بدن اتفاق بیفتد، که در نتیجهٔ منابع محلی گرمایش، خنک‌کنندگی و یا حرکت هوای ناخواسته می‌باشد.

بر اساس استاندارد ASHRAE 55-20100، چهار دلیل اصلی برای ناراحتی حرارتی وجود دارد.

بخشی از استاندارد، پیش نیازهای لازم برای این فاکتورها را مشخص می‌کند

که برای افرادی با پوشش لباسی سبک که درگیر یک فعالیت فیزیکی نسبتاً ساکن می‌باشند.

این امر به این دلیل است

که افراد با سرعت متابولیک بالاتر و/یا عایق کاری بیشتر لباس‌ها و حساسیت حرارتی کمتر دارای ریسک کمتری در خصوص ناراحتی حرارتی می‌باشند.

عدم تقارن دمای تابشی

تفاوت‌های بالاتر در تابش حرارتی سطح‌های اطراف یک شخص ممکن است ناراحتی موضعی ایجاد کند

و یا پذیرش شرایط حرارتی را کاهش می‌دهد.

استاندارد ASHRAE 55 محدوده‌هایی برای تفاوت‌های دمایی مجاز میان سطوح متفاوت تعیین می‌کند.

به دلیل اینکه افراد نسبت به عدم تقارن حساس ترند،

برای مثال سقفی گرم در برابر سطح عمودی سرد، محدوده‌ها به این امر بستگی دارند که کدام سطح درگیر می‌باشد.

مجاز نیست که سقف گرمتر از ۵ درجه سانتی گراد (۹٫۰ F) باشد،

در حالیکه برای دیوار ممکن است تا ۲۳ (۴۱ F) درجه گرمتر از دیگر سطح‌ها باشد.

باد

در حالیکه حرکت هوا ممکن است خوشایند باشد و در برخی شرایط راحتی خاصی را ایجاد کند،

بعضی اوقات ناخواسته است و ایجاد ناراحتی می‌کند. این حرکت ناخواستهٔ هوا، باد نامیده می‌شود

هنگامی که حس حرارتی کل بدن خنک است، متداول تر است.

افراد اغلب بادی را روی مناطق پوشیده نشدهٔ بدنشان حس می‌کنند

برای مثال سر، گردن، شانه‌ها، مچ پا، پاها و ساق پاها اما این حس همچنین به سرعت هوا، دمای هوا، فعالیت و پوشش لباسی بستگی دارد.

تفاوت دمای هوای عمودی

رضایت حرارتی ای که منجر به بالاتر بودن دمای هوا در سطح سر به نسبت سطح مچ باشد،

ممکن است ناراحتی حرارتی ایجاد کند. استاندارد ASHRAE 55 پیشنهاد می‌دهد

تفاوت مورد نظر نباید بالاتر از ۳ درجه سانتی گراد (۵٫۴۴ F) باشد.

دمای سطحِ کف

کف‌ها ای که خیلی گرم و یا خیلی سرد هستند، ممکن است ایجاد ناراحتی کنند.

ASHRAE 55 پیشنهاد می‌کند

که دمای کف در مکان‌هایی که ساکنین کفش‌های سبک بر پا دارند، در محدودهٔ ۱۹ تا ۲۹ درجه سانتی گراد (۶۶-۸۴ F) باشد.

پایان   مقاله آسایش حرارتی قسمت اول

منبع : wikipedia

دسته بندی و تشریح انواع کولر گازی های ال جی

دسته بندی و تشریح انواع کولر گازی های ال جی|تشریح کولر گازی و انواع آن

دسته بندی و تشریح انواع کولر گازی ها

کولرگازی پنجره ای
مجموعه ای یک تکه می باشد که همه اجزای سیکل تبرید در آن قرار می گیرد و جزو ابتدایی ترین نوع کولر گازی می باشند.

به دلیل آنکه نیمی از دستگاه باید در محیط داخل و نیمی دیگر در محیط بیرون و در مجاورت هوای آزاد قرار گیرد

معمولا چنین حالتی باید در محل پنجره ها قابلیت نصب دارد، به کولرگازی پنجره ای معروف هستند.

دسته بندی و تشریح انواع کولر گازی ها
دسته بندی و تشریح انواع کولر گازی های ال جی
دسته بندی و تشریح انواع کولر گازی ها
دسته بندی و تشریح انواع کولر گازی های ال جی

کولر گازی پرتابل
ساختمانی کاملاً مشابه کولر گازی پنجره ای دارد، با این تفاوت که قابل حمل بوده و در محل خاصی نصب نمی شود،

در همه این کولر ها باید هوای کندانسور از طریق لوله پلاستیکی قابل انعطاف به بیرون هدایت شود

موارد استفاده این دستگاه بیشتر در فضاهای کوچک و اتاقکها می باشد.

دسته بندی و تشریح انواع کولر گازی ها
دسته بندی و تشریح انواع کولر گازی های ال جی

کولر گازی اسپلیت
اسپلیت یک چرخه تبرید تراکمی را به دو قسمت تقسیم کرده است.

یک قسمت آن در داخل محیط ساختمان و دیگری در بیرون از ساختمان و در هوای آزاد نصب می شود.

با این کار قسمت پر سرو صدای سیکل یعنی کمپرسور، به بیرون از محیط ساختمان منتقل شده

تنها قسمت اواپراتور که وجود آن در داخل محیط ضروری می باشد.

در داخل قرار می گیرد.

اسپلیت دیواری (Wall Mounted)
تنوع ظرفیتی از ۹۰۰۰ تا ۳۶۰۰۰ BTU/h شامل می شوند

در بعضی مدل ها دارای کمپرسور اینورتر با کمترین میزان مصرف می باشند.

و پنل داخلی یا همان اواپراتور بر روی دیوار نصب می شود و به همین دلیل به نام دیواری شناخته می شوند.

دسته بندی و تشریح انواع کولر گازی ها
دسته بندی و تشریح انواع کولر گازی های ال جی
دسته بندی و تشریح انواع کولر گازی ها
دسته بندی و تشریح انواع کولر گازی های ال جی

اسپلیت کانالی (Duct)
در نوع اسپلیت کانالی آن یونیت داخلی در داخل سقف کاذب قرار می گیرد

نیاز به یک سیستم کانال کشی برای توزیع هوای مطبوع می باشد.

از مزایای این نوع اسپلیت عدم اشغال فضای دیوار، امکان تعبیه کویل آبگرم در یونیت داخلی و کم شدن تعداد کندانسور ها می باشد.

دسته بندی و تشریح انواع کولر گازی ها
دسته بندی و تشریح انواع کولر گازی های ال جی

اسپلیت ایستاده (Standing )
سیستم کولر گازی اسپیلت ایستاده دارای دستگاه داخلی و بیرونی بوده و کاملا مشابه اسپیلت ساده می باشد.

تنها تفاوت این سیستم با سیستم های دیگر در این است.

طراحی دستگاه داخلی این سیستم، مخصوصا فن آن، برای فضاهای بزرگ مانند سالن ها، اداره جات و مساجد مناسب بوده

پرتاب باد این دستگاه بیشتر از دستگاههای قبلی می باشد.

دسته بندی و تشریح انواع کولر گازی ها
دسته بندی و تشریح انواع کولر گازی های ال جی

انوع مختلفی از کولر گازی اسپلیت ایستاده ساخته می شود.

بعضی از انواع آن خروجی هوا دستگاه از نوع کانالی بوده و توزیع هوا توسط سیستم کانال می باشد.
در برخی از این دستگاهها کمپرسور نیز در داخل دستگاه داخلی قرار می گیرد و دستگاه بیرونی فقط شامل کندانسور است.
ظاهراً این دستگاه شبیه یک یخچال یا کمد مرتفع می باشد

به دلیل ظاهر آن و ایستایی آن بر روی زمین آن را دستگاه ایستاده یا کابینتی می نامند.
سقفی زمینی( Floor Ceiling )
در این اسپلیت یونیت داخلی هم بصورت زمینی کنار دیوار قرار بگیرد و هم بصورت خوابیده به سقف قابل نصب می باشد.

دسته بندی و تشریح انواع کولر گازی ها
دسته بندی و تشریح انواع کولر گازی های ال جی

کاستی ((Cassette
این نوع اسپلیت در داخل سقف کاذب قرار می کیرد و از وسط مکش و از چهار جهت دهش هوا دارد و معمولا دارای کاربری تجاری و اداری می باشد.

برای مکان هایی دارای ارتفاع سقف بیشتر از حد معمول مورد استفاده قرار می گیرد .

دسته بندی و تشریح انواع کولر گازی ها
دسته بندی و تشریح انواع کولر گازی های ال جی

سقفی دیواری ) Wall Mounted Ceiling )

همانند مدل های دیواری هستند فقط دریچه مکش آنها بصورت اریب طراحی شده است

که می توان پنل داخلی را تا بالاترین حد ممکن به سقف نصب نمود.

دسته بندی و تشریح انواع کولر گازی ها
دسته بندی و تشریح انواع کولر گازی های ال جی

کولر گازی مولتی پنل یا چند تکه (Multi Pannel)

کولر گازی مولتی پنل یک دستگاه بیرونی شامل کندانسور هوایی و کمپرسور و چند دستگاه داخلی

از انوع مختلف ذکر شده می تواند وجود داشته باشد.

تعداد دستگاه های داخلی از ۲ تا حدود ۱۰۰ عدد می تواند باشد.
سیستم هایی که دارای بیش از چهار پنل داخلی می باشند،

معمولا با استفاده از تکنولوژی پیشرفته ی الکترونیکی،

قابلیت کنترل و استفاده ی مجزای هر دستگاه داخلی، مانند یک دستگاه کاملاً مستقل را دارند

که اصطلاحاً به آنها سیستمهای جریان مبرد متغییر (Variable Refrigerant Flow) یا VRF گفته می شود.

دسته بندی و تشریح انواع کولر گازی ها
دسته بندی و تشریح انواع کولر گازی ها
دسته بندی و تشریح انواع کولر گازی ها
دسته بندی و تشریح انواع کولر گازی های ال جی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان مقاله “دسته بندی و تشریح انواع کولر گازی ها”

قسمت های مکانیکی کولر گازی و اسپلیت ال جی را بشناسیم

قسمت های مکانیکی کولر گازی و اسپلیت ال جی را بشناسیم 

قسمت های مکانیکی کولر گازی و اسپلیت را بشناسیم

 

قسمت های مکانیکی کولر گازی و اسپلیت را بشناسیم
قسمت های مکانیکی کولر گازی و اسپلیت ال جی را بشناسیم

 

اجزای مکانیکی کولر گازی با اندکی تفاوت ، درست مثل قطعات مکانیکی یخچال می‌باشد.

از آن جمله می‌توان به قطعاتی مانند کمپرسور کندانسور (رادیاتور) ، اواپراتور ،درایر، پروانه اواپراتور ، لوله مویین (کاپیلاری) ، سینی زیر کولر ، خروجی هوا و خروجی هوا اشاره کرد.

در کمپرسور کولرهای گازی دو مکانیسم بکار گرفته شده است.

نوعی از این کمپرسورها از پیستون و میل لنگ طراحی نموده‌اند.

اما نوع دیگری از کمپرسورها فاقد میل لنگ و پیستون بوده و روتور در حال چرخش (به واسطه فرم خاص) گاز را از مسیر ورودی مکیده و آن را وارد لوله رفت می‌سازد.

این نوع کمپرسورها را کمپرسورهای دورانی می‌نامند.

در کولرهای گازی از دو پروانه استفاده می‌شود که عموما بر روی یک محور اصلی سوار شده‌اند.

یکی از پروانه‌ها هوا را از مجرای ورودی مکیده و با وزش آن کندانسور ، گرما به محیط خارجی منزل یا محل کار می‌راند،

پروانه دوم که به قسمت جلوی موتور فن متصل است هوا را از مجرای ورودی مکیده

با وزش آن به اواپراتور ، سرما را به محیط وارد می‌سازد.

در کولرهای دو تکه ، کمپرسور و کندانسور در واحدی به نام یونیت خارجی تعبیه شده‌اند.

این واحد در خارج از ساختمان نصب می‌شود.

واحد تبخیر یا اواپراتور و شیر انبساط نیز در یک واحد بنام یونیت داخلی تعبیه شده‌اند.

کولرهای دو تکه عموما دارای دستگاه کنترل از راه دور می‌باشند.

هوا در جهت ورود به محیط منزل یا محل کار از دریچه مخصوصی که به خروجی هوا معروف است می گذرد.

به منظور جلوگیری از ورود گرد و غبار و موارد مشابه به داخل محیط منزل یا محل کار ، پشت خروجی هوا ، سیمی یا اسفنجی تعبیه می شود.

گاهی ممکن است بر اثر عدم تنظیم ترموستات و یا ازدیاد گاز شارژ شده اواپراتور و یا قسمتی از لوله برگشتی برفک یا یخها ذوب شوند

در نتیجه آب از جدارهای کولر سر ریز کند.

برای پیشگیری از این مشکل ترتیبی اتخاذ شده است

در صورت بروز حالت فوق ، آب به خارج از کولر هدایت شود.

این وظیفه بر عهده سینی زیر کولر است.

در گوشه‌ای از سینی ، لوله مخصوصی تعبیه شده که این آبها از آن خارج می‌شود.

برای جلوگیری از ریزش آب ، عموما به لوله مذکور شیلنگی متصل می‌شود

با قرار دادن آن بر روی سطح زمین از پراکنده شدن ذرات آب در محیط جلوگیری می‌شود.

چگونگی ایجاد سرما در بسیاری از وسایل سرما ساز مانند کولر ، یخچال ، آب سرد کن و … مشابه است ،

در کولر گازی ، همانند یخچال ، از تبدیل گاز به مایع بوسیله افزایش فشار و در نتیجه تولید سرما که در اثر تبدیل گاز به مایع ایجاد می‌شود.

برای رسیدن به هدف مورد نظر (خنک نمودن محیط) استفاده می‌کنند.

تنها تفاوت را می‌توان در خنک کردن کندانسور (رادیاتور) دانست که در کولر گازی بوسیله هوای دمیده شده بر روی آن گرمای لازم گرفته می‌شود.

در حالی که در یخچال برای داشتن هوای خنک از دمیدن هوا بر روی اواپراتور استفاده می‌گردد.

شرح کار کولر گازی 

قسمت های مکانیکی کولر گازی و اسپلیت را بشناسیم
قسمت های مکانیکی کولر گازی و اسپلیت ال جی را بشناسیم

قسمت های مکانیکی کولر گازی و اسپلیت را بشناسیم

مهم ترین قطعات یه کولر گازی عبارتند از :

۱- صفحات مارپیچ تبخیر کننده:

این صفحات حالتی شبیه به مارپیچ پشت یخچال فریز دارند و جنس انها میتواند از برنج یا آلومنیم باشد

که دلیل استفاده از این مواد تبادل حرارتی بالاتر نسبت به سایر مواد است

این قسمت به این صورت است که یک لوله به قطر دهانه ی حدود ۷ میلی متر را به صورت مارپیچ در می آریم.

برای انتقال بهتر حرارت ان را داخل صفحات مشبکی قرار میدهیم که بتواند تبادل حرارتی بیشتری با محیط داشته باشد

این قسمت همان بخشی است که در واقع خنک کننده است و هوا پس از برخورد به این قسمت خنک می شود.
۲- صفحات مارپیچ مایع کننده:

شکل ساختاری ان شبیه به صفحات تبخیر کننده است و تفاوت اصلی ان در وظیفه اش می باشد

وظیفه ی بیرون راندن حرارت جذب شده از هوای محیط را دارد .

ولی احتمالا برای فشردن گاز قطر لوله هایش باید باریک تر باشد.

 

۳- کمپرسور:

این کمپرسور ها که در این سیستم ها استفاده میشوند اکثرا دیافراگمی هستند

طرز کارشون اینگونه است که یک محور وجود دارد که توسط موتور الکتریکی چرخانده میشود

به شاتون یا دسته روی ان با بلبرینگ نصب می شود

( شبیه به میل لنگ ماشین با این تفاوت بزرگ که به جای داشتن لنگ یک دایره ی خارج از مرکز روی شفت وجود دارد که با چرخش شعاع اوون تغییر میکند

(نسبت به محور شافت) و باعث حرکت بالا و پایین شاتون میشود که البته کورس حرکت کم است ولی سرعت تکرار حرکت خیلی زیاد است)

دیافراگمی از  جنس انعطاف پذیر مثل لاستیک وجود دارد که به این شاتون متصل است

با حرکت رفت و برگشتی شاتون دیافراگم نیز به پایین کشیده و رها میشود البته دیافراگم کاملا آب بندی شده است

وقتی که شاتون به پایین می اید حجم بالای دیافراگم زیاد میشود

از سوپاپ ورودی گاز به داخل محفظه کشیده میشود ….این سوپاپ ها یک طرفه هستند

یعنی وقتی که اجازه ی ورود را میدهند  دیگر اجازه ی خروج را نمیدهند وقتی شاتون به بالا میرود حجم بالای دیافراگم کم میشود

گاز متراکم میشود و در نتیجه فشار لازم برای باز کردن سوپاپ خروجی که ان هم یک طرفه است

ولی کاملا عکس سوپاپ وردی است ایجاد میشود.

قسمت های مکانیکی کولر گازی و اسپلیت را بشناسیم
قسمت های مکانیکی کولر گازی و اسپلیت را بشناسیم

۴- درون کولر گازی ۲  فن وجود دارد

یکی هوا را به داخل فضای بسته (اتاق)  میدمد و دیگری هوا را به طرف بیرون و هوای آزاد میدمد.
پره ی خنک که برای هوای خنک است مثل پره ی کولر استوانه ای است.

و پره ی گرم که برای دمیدن به هوای ازاد وی باشد پره ای پروانه ای با ۸-۶ پره می باشد
۵- یه شیر انبساطی بر سر راه کمپرسور به صفحه ی تبخیر وجود دارد

که گاز متراکم شده رو به مایع تبدیل میکند تا بتواند پس از رسیدن به صفحه ی تبخیر کننده سرما ایجاد کند

ضمنا چون با خنک شدن هوا بخار اب موجود در ان به صورت شبنم روی صفحه های تبخیر در میاید

باید تعابیری برای جمع آوری ابی که در اثر این امر ایجاد میشود دید تا مانع از پوسیدگی دستگاه بشود

 

پایان مقاله قسمت های مکانیکی کولر گازی و اسپلیت را بشناسیم

منبع : wikipedia.org

پارامتر‌هاي مهم در انتخاب كولرگازی و اسپلیت ال جی

پارامتر‌هاي مهم در انتخاب كولرگازی و اسپلیت ال جی | در انتخاب كولرگازی و اسپلیت به چی توجه کنیم؟ | ویژگی كولرگازی و اسپلیت خوب چیست؟ | ويژگي‌ها و امكانات جانبي كولرگازی و اسپلیت |

پارامتر‌هاي مهم در انتخاب كولرگازی و اسپلیت

چکیده

در این مقاله به بررسی انواع کولرگازی و اسپلیت می پردازیم که به هنگام خرید نه تنها به قیمت بلکه به خرید خوب در این ضمینه بپردازیم

این مقاله چالش هایی که به هنگام خرید مشتری با ان ها سر و کار دارد و سعی شده ویژگی کولرگازی و اسپلیت خوب برای انتخاب و خرید بهتر اماده نموده ایم.

البته مهمترین بخش این مقاله مربوط به انتخاب مناسب برای محیط ای می باشد که قرار است به کار گیرد.

پارامتر‌هاي مهم در انتخاب كولر

اگر در يك منطقه‌ي گرمسيري يا بسيار مرطوب زندگي مي‌كنيد،

استفاده از كولر گازي يكي از انتخاب‌هاي معمول براي بهبود كيفيت هوا است.

همان‌طور كه در پست بازسازي گفتم،

شخصا وقتي بازار ايران و كاتالوگ‌هاي سازندگان را بررسي كردم،

اطلاعات فني فروشنده‌ها و حتا سازندگان و تكنيسين‌ها بسيار مغشوش و ناقص بود.

بنابراين نتيجه‌ي بررسي محصولات و فناوري‌هاي موجود را اينجا می نویسیم.

پارامتر‌هاي مهم در انتخاب كولر

پارامتر‌هاي مهم در انتخاب كولرگازی و اسپلیت
پارامتر‌هاي مهم در انتخاب كولرگازی و اسپلیت

۱٫ برآورد ظرفيت مناسب

مهمترين عامل، مساحت فضاي محصوري است كه قرار است كولر شما آن را خنك كند.

لازم است در موقع خرید کولر گازی به مساحت فضایی که نیاز به برودت دارد توجه نماییم.

ظرفيت خنك كنندگي كولرهاي گازي معمولا با BTUU (و گاهي با كيلووات) سنجيده مي‌شود.

روش‌هاي متعددي براي محاسبه‌ي ظرفيت وجود دارد. اين يك روش ساده و اين يكي يك روش دقيق‌تر است.

سازنده‌ها معمولا ظرفيت خنك كنندگي كولر را در دماي متعارفي (۲۵ درجه سانتيگراد) قيد مي‌كنند.

توجه كنيد كه هرچه دماي هواي محيط بيرون بالاتر باشد، ظرفيت خنك كنندگي كولر شما كم‌تر مي‌شود.
استفاده از تجارب ديگران در محيط‌هاي مشابه بسيار كارساز است.

 

ظرفیت BTU/h

مساحت (مترمربع)

۹۰۰۰

۳۷-۳۲

۱۰۰۰۰

۴۱-۳۷

۱۲۰۰۰

۵۰-۴۱

۱۴۰۰۰

۶۴-۵۰

۱۸۰۰۰

۹۱-۶۴

۲۴۰۰۰

۱۱۷-۹۱

 

پارامتر‌هاي مهم در انتخاب كولرگازی و اسپلیت
پارامتر‌هاي مهم در انتخاب كولرگازی و اسپلیت

۲٫ نوع كمپرسور

كمپرسور مهمترين قسمت كولر است. در حال حاضر سه تكنولوژي براي ساخت كمپرسور به كار مي‌رود.

جدول زير ويژ‌گي‌هاي هريك را نشان مي‌دهد:

نوع كمپرسور تحمل حرارت مصرف برق ميزان سر و صدا توان
پيستوني (reciprocal) +++++ + + كم و متوسط
اسكرول (scroll) ++++++ ++++ +++++ بالا
روتاري (موشكي) ++ ++++++ ++++++ كم تا زياد

نتيجه مي‌گيريم:

– اگر در يك منطقه‌ي گرمسيري زندگي مي‌كنيد و به توان خنك كنندگي بالا (بيش از ۲۴۰۰۰btu) نياز داريد، كمپرسورهاي اسكرول بهترين انتخاب هستند.
– اگر در يك منطقه‌ي گرمسيري زندگي مي‌كنيد و به توان خنك كنندگي بالا (بيش از ۲۴۰۰۰btuu) نياز نداريد، كمپرسورهاي پيستوني بهترين انتخاب هستند. چنانچه كولر را در محلي نصب مي‌كنيد كه تابش مستقيم آفتاب ندارد و هوا بخوبي در آن جريان دارد، كمپرسورهاي روتاري (از نوع تروپيكال) گزينه‌ي مناسبي هستند.
– اگر در يك منطقه‌ي معتدل مرطوب زندگي مي‌كنيد، كمپرسورهاي روتاري گزينه‌ي مناسبند.

 

پارامتر‌هاي مهم در انتخاب كولرگازی و اسپلیت
پارامتر‌هاي مهم در انتخاب كولرگازی و اسپلیت

۳٫ برند و كشور سازنده‌ي كولر

سراغ برند‌هايي برويد كه امتحان خود را پس داده‌اند.

بهترین برندهای مطرح کولرگازی و اسپیلیت در ایران (به ترتیب  محبوبیت، خرید و نظر خریداران)

 • اُجنرال OGENERAL 
 • گری GREE  
 • تراست TRUST  
 • ال جی LG 
 • مدیا MEDIA  
 • سامسونگ SAMSUNG  
 • هیتاچی HITACHI  
 • هایر Haier  
 • وایت وستینگ هاوس White westinghouse  
 • پاناسونیک Panasonic  
 • هایسنس Hisense  
 • بوش BOSCH  
 • توشیبا TOSHIBA  
 • بکو BEKO  
 • دوو DAEWOO  
 • تی سی ال TCL  
 • چیگو CHIGO  
 • گالانز GALANZ  

پارامتر‌هاي مهم در انتخاب كولرگازی و اسپلیت

 

۵٫ گارانتي معتبر و خدمات پس از فروش

یک شرکتی که بهترین خدمات را می تواند بدهد قطعا پیشرفت خواهد کرد و در نتیجه مشتریان خود را راضی نگه خواهد داشت.

پس به این مورد هم توجه داشته باشید. و بدانید که همیشه کیفیت و قیمت مهم نیست.

بي‌نياز از توضيح. مطمئن شويد شركت معتبري كولر شما را ضمانت مي‌كند و در شهرتان نماينده‌ي خدمات پس از فروش دارد.

پارامتر‌هاي مهم در انتخاب كولرگازی و اسپلیت
پارامتر‌هاي مهم در انتخاب كولرگازی و اسپلیت

پارامتر‌هاي مهم در انتخاب كولرگازی و اسپلیت

۶٫ ويژگي‌ها و امكانات جانبي

كولرهاي اسپليت غالبا ويژگي‌ها و امكانات جانبي متنوعي دارند.

مثلا مي‌توانند دماي محيط را وقتي كه به خواب مي‌رويد كم كم بالا بياورند تا صبح به راحتي از رختخواب كنده شويد.

فيلترهاي گوناگون دارند كه گرد و غبار و باكتري محيط را حذف مي‌كنند.

به هوا ازن مي‌زنند تا به آن طراوت هواي پس از باران بدهد

کنولوژی اینورتر:

می توان گفت یکی از مهمترین و پرطرفدارترین تکنولوژی های جدید امروزی در کولر گازی است.

این تکنولوژی باعث نگه داشتن دما در شرایط ایده آل بدون نیاز به روشن خاموش شدن های متوالی کمپرسور گردیده و چنانچه گفته می شود

میزان مصرف انرژی را تا ۶۰% کاهش داده که صرفه جویی بسیاری را به همراه می آورد.

باز و بسته شدن خودکار دریچه های کولر:

هوا را در جهات گوناگون به گردش در می آورند.

ریموت کنترل: جهت کنترل کارکرد کولر از راه دور

سیستم : turbo

درحالت توربو درحین سرمایش (و یا گرمایش)  کمپرسور برای مدت ۳۰ دقیقه بدون توجه به دمای محیط کارخواهد کرد.

بعد از مدت ۳۰ دقیقه دستگاه از حالت توربو خارج شده و به حالت نرمال برمیگردد. دراین حالت بیشترین پرتاب باد توسط فن صورت می پذیرد.

این قابلیت به منظور ایجاد تسریع در خنک شدن محیط دلخواه شما در کولر گازی در نظر گرفته شده است.

سیستم خواب راحت: (good sleep)

 این سیستم با کنترل دقیق دما و تنظیم خودکار رطوبت، خوابی آرام را برای شما به ارمغان می آورد.

همچنین در مقایسه با حالت خنک کنندگی عادی، در مصرف انرژی کولر نیز صرفه جویی می نماید.

نمایشگر ویژه دیجیتال:

برای نشان دادن دمای محیط

سیستم صرفه جویی در مصرف انرژی :(energy saving) 

با استفاده از این سیستم، بعد از رسیدن به دمای دلخواه، کولر با استفاده از اینورتر هوشمند

در حالت بهینه ی اقتصادی کار می کند و از روشن – خاموش شدن های مرتب و بی بازده دستگاه جلوگیری می شود.

بدین ترتیب در مصرف انرژی صرفه جوئی زیادی می شود.

محافظ کمپرسور:

در مقابل صدمات احتمالی ناشی از نوسان برق از کمپرسور کولر محافظت می نماید.

فیلترهای تصفیه هوای چندگانه:

از انتشار ذرات آلرژی زا و گرد و غبار در فضا جلوگیری کرده و هوایی پاک را ایجاد می نماید.

سیستم یون میکروپلاسما:

ویروس ها و باکتری های موجود در هوا را می زداید.

فیلتر PURE:

فیلتر پیور در کولر گازی باعث می شود تا گرد و غبار موجود در هوا به شکل قابل توجهی فیلتر شده و باد خروجی از کولر کاملا پاک باشد.

سیستم تأخیر شروع به کار:

می توانید آن را تنظیم نمایید تا کولر در زمان خاصی روشن شده و شروع به کار نماید.

چراغ هشدار تمیز کردن فیلتر:

زمانی که فیلتر کولر نیاز به تمیز کردن داشته باشد، شما را آگاه می سازد.

سیستم حالت آرام :(quiet mode)

جهت حداکثر کاهش صدای کولر به کار می رود.

سیستم نانوسیلور:

این سیستم نیز با استفاده از یون های نقره به از بین رفتن میکروبها وانواع باکتری های موجود درهوا کمک کرده و در نتیجه علاوه بر داشتن محیطی خنک و مطلوب، فضایی عاری از باکتری و کاملا سالم را ایجاد می نماید.

کمپرسور : utr plus

کمپرسوری بسیار قدرتمند که قادر است حتی گرمایی طاقت فرسا را در کوتاه ترین زمان به هوایی سرد و مطبوع تبدیل نماید.

وجود این کمپرسورها به ویژه برای مناطق گرمسیر بسیار سودمند است.

بادزن اتوماتیک:

بادزن اتوماتیک در کولر همان سیستم فن بدون استفاده از کمپرسور است و برای مواقعی است که شما سرمای زیادی نیاز ندارید.

پارامتر‌هاي مهم در انتخاب كولرگازی و اسپلیت

کاهش مصرف برق کولر گازی

از آنجا که کولرهای گازی به سه دسته کولرهای مناسب برای مناطق گرمسیر، معتدل و سردسیر تقسیم می شوند،

موقع خرید، کولر را متناسب با آب و هوای محل زندگی خود انتخاب نمایید.

درانتخاب نوع و قدرت کولر گازی، ابعاد اتاق شما بسیار مهم است .

گاهی شما برای یک اتاق کوچک کولر گازی با قدرت بالایی خریداری می کنید و بعد مجبور هستید

همیشه آن را در حالت کم قرار دهید و یا از شدت سرمایش اذیت شوید.

در آن هنگام هزینه گزافی را بابت هدر رفتن انرژی بر خود تحمیل می نمایید.

درزگیری مناسب اطراف كولر، قرار نداشتن در معرض تابش مستقیم خورشید،

قرار گرفتن در مسیر جریان باد، در نظر گرفتن فضای کافی در پشت کولر برای گردش هوا، سرویس به موقع،

تمیز نمودن فیلترهای هوا، کندانسور و رادیاتور و مجهز بودن دستگاه به سیستم اینورتر، همگی تاثیر به سزایی در كاهش مصرف انرژی دارند.

استفاده از لامپ های كم مصرف در محیط بدلیل تشعشع حرارتی كمتر این لامپها میزان مصرف برق کولرهای گازی را به میزان قابل توجهی كاهش می دهد.

تمامی كولرهای گازی دارای درجه تنظیم دما (ترموستات) هستند.

لذا با توجه به اینكه بهترین درجه برودت منزل در فصل تابستان بین ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتی گراد است،

می بایست از سرد كردن بیش از حد محل سكونت خودداری كرد.

استفاده بی مورد و یا همزمان از وسایل خانگی گرمازا مانند اجاق، سماور، لامپ رشته ای و … باعث افزایش بار گرمایی محیط می شود،

كه این امر زمان كار كولر گازی را جهت رسیدن به برودت مطلوب، افزایش داده و در نتیجه منجر به مصرف بیش از اندازه انرژی الكتریكی در كولر گازی می شود.

بنابراین كارهایی نظیرپخت و پز، اتوكشی و … را در ساعاتی انجام دهید كه گرمای هوا كمتر است.

در تابستان معمولاً سه منبع عمده گرمای ناخواسته در منزل وجود دارد

 گرمای هوای خارج كه از طریق سقف و دیوار هدایت می شود،

گرمایی كه از لامپ ها و لوازم خانگی انتشار می یابد و نور خورشید كه از راه پنجره ها به داخل می تابد.

با استفاده از سایبان، پرده كركره و یا پرده پارچه ای با رنگ روشن، می توان نور خورشید را به سمت بیرون منعكس نموده و از میزان مصرف کولر گازی کاست.

پایان مقاله پارامتر‌هاي مهم در انتخاب كولرگازی و اسپلیت

منبع : wikipedia.org

کولر پنجره اي ال جي ۱۸۰۰۰ سرد

کولر پنجره ای ال جی ۱۸۰۰۰ سرد| کولر پنجره ای ال جی ۱۸۰۰۰ سرد بدون کنترل مدل W-196BC| ارسال فوری

کولر پنجره ای ال جی ۱۸۰۰۰ سرد

کولر پنجره ای ال جی ۱۸۰۰۰ سرد
کولر پنجره ای ال جی lg
 • در انواع کولرگازی پنجره ای ال جی lg مدل هایی که بعد از عدد آنها اندیس BF و BR آمده است دارای ریموت کنترل دستی می باشند.
 • جهت برآورد ظرفیت کولرگازی مورد نیاز در شرایط آب و هوایی مانند تهران، برای طبقات وسط ساختمان به ازاء هر متر مربع زیربنا حدود ۴۰۰ تا ۶۰۰ (BTU) و در طبقاتی که بالای آنها بام ساختمان است به دلیل تابش نور خورشید به سقف، به ازاء  هر متر مربع زیربنا بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ (بی تی یو) در نظر بگیرید. مثلا برای یک اتاق ۲۰ متری کولرگازی ۱۲۰۰۰ و برای یک سالن ۴۰ متری کولر گازی ۲۴۰۰۰ می تواند مناسب باشد.

 • راه اندازی کولرهای گازی پنجره ای ال جی lg فقط توسط شرکت گلدیران رایگان است .

 • انواع کولرگازی پنجره ای ال جی lg دارای ۵ سال ضمانت تعویض کمپرسور و ۲ سال گارانتی می باشد.

  کولر پنجره ای ال جی ۱۸۰۰۰ سرد

 • قطعات فنی فقط توسط کارت ضمانت گلدیران می باشند .

 • قبل از انتخاب و سفارش خرید هر یک از کولرهای گازی یا اسپلیت های فوق به آمپر (A) برق مصرفی آن با توجه به توان و مشخصات کنتور برق واحد خود دقت فرمائید.

 • قطعات انواع کولرگازی و کولر اسپلیت ال جی lg کره ای بوده و ممکن است مونتاژ آن در                                                                       کشور های مختلف انجام پذیرد.

  کولر پنجره ای ال جی مدل W-196BC بدون کنترل با ظرفیت ۱۸۰۰۰

  (cm) ابعاد

  مدل حد اکثر ظرفیت سرمایشی (BTU/hr) حد اکثرظرفیت گرمایشی (BTU/hr) برق مصرفی وزن خالص (kg)
  KW Ø A طول عمق ارتفاع
  W-136BC ۱۲۰۰۰ ۱٫۲۶ ۱ ۵٫۶ ۴۳ ۶۰ ۵۶٫۷ ۳۸
  W-136BF ۱۲۰۰۰ ۱٫۲۶ ۱ ۵٫۶ ۴۳ ۶۰ ۵۶٫۷ ۳۸
  W-136BR ۱۱۵۰۰ ۱۱۵۰۰ ۱٫۳۵ ۱ ۵٫۷ ۳۱ ۴۷ ۵۲٫۵ ۳۵٫۳
  W-196BC ۱۸۰۰۰ ۲٫۲۵ ۱ ۱۰٫۳ ۶۶ ۶۶ ۷۷ ۴۲٫۸
  LWC-2086BCD ۲۰۰۰۰ ۲٫۴۶ ۱ ۱۲٫۱ ۶۶ ۶۶ ۷۷ ۴۲٫۸
  W-246BC ۲۴۰۰۰ ۲٫۵۸ ۱ ۱۲٫۸ ۶۶ ۶۶ ۷۷ ۴۲٫۸
  LWC-2786BCD ۲۶۰۰۰ ۲٫۸ ۱ ۱۳ ۷۵ ۶۶ ۷۷ ۴۲٫۸
  W-196BF ۱۸۰۰۰ ۲٫۲۵ ۱ ۱۰٫۳ ۶۶ ۶۶ ۷۷ ۴۲٫۸
  W-246BF ۲۴۰۰۰ ۲٫۵۸ ۱ ۱۲٫۸ ۶۶ ۶۶ ۷۷ ۴۲٫۸
  W-196BR ۱۸۰۰۰ ۱۸۰۰۰ ۲٫۵ ۱ ۱۲٫۳ ۶۶ ۶۶ ۷۷ ۴۲٫۵
  W-246BR ۲۴۰۰۰ ۲۴۰۰۰ ۲٫۷۴ ۱ ۱۲٫۸ ۶۷ ۶۶ ۷۷ ۴۲٫۸

کولر گازي ال جي ۸۰۰۰۰ ايستاده دور ثابت

کولر گازي ال جي ۸۰۰۰۰ ايستاده دور ثابت | کولر گازي ال جي ۸۰۰۰۰ ايستاده دور ثابت Constant H/P| ارسال فوري

کولر گازي ال جي ۸۰۰۰۰ ايستاده دور ثابت

کولر گازي ال جي ۸۰۰۰۰ ايستاده دور ثابت
کولر-گازي-ال-جي-۸۰۰۰۰-ايستاده-دور-ثابت-constant-hp
 • کولر گازی ال جي مدل TPH808FLA5

  ظرفیت ۸۰۰۰۰

  مصرف انرژی B

  اسپلیت ایستاده ال جی با گاز R22 سه فاز

  قدرت پرتاب باد فوق العاده

  مناسب مناطق حاره

  زیبایی منحصر به فرد

  اسپلیت و کولر گازی ال جی مدل ایستاده دارای ۵ سال گارانتی کمپرسور و ۲ سال گارانتی سایر قطعات همراه با ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشد

  برق سه فاز

  ضمانت گلدیران

  ساخت کره جنوبی

  برند : ال جی
  کشور سازنده : کره جنوبی
  مصرف انرژی : B

  ظرفیت : ۸۰۰۰۰

  نوع کولر : ایستاده
  سرد و گرم : سرمایش و گرمایش
  ظرفیت سرمایشی : ۸۰۰۰۰ BTU
  ظرفیت گرمایشی : ۸۰۰۰۰ BTU
  اینورتر : خیر
  مبرد : گاز R22 سه فاز
  قدرت پرتاب باد فوق العاده
  مناسب مناطق حاره
  زیبایی منحصر به فرد
  اسپلیت و کولر گازی ال جی مدل ایستاده دارای ۵ سال گارانتی کمپرسور و ۲ سال گارانتی سایر قطعات همراه با ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشد
  برق سه فاز
  ضمانت گلدیران

  یکی از پرفروش ترین و متنوع ترین محصولات  ال جی سیستم های  تهویه  مطبوع است.

  ال جی LG از جمله بزرگترین صادرکنندگان کولر گازی به تمام نقاط جهان می باشد.

  کارخانجات ساخت کولرهای گازی ال جی واقع در شهر چانگ وان کره جنوبی با داشتن خطوط تولید متعدد جهت تولید کولرهای گازی خانگی و سیستم های تهویه مطبوع تجاری از جمله پیشرفته ترین و مجهزترین کارخانه های فعال در این زمینه در جهان میباشد.

  نیروی انسانی ماهر، ابزار و تجهیزات پیشرفته و ازهمه مهمترداشتن روحیه همکاری و  تعلق خاطر کارکنان از جمله زمینه های قوت و ویژگیهای قابل ذکر ال جی است.

  از قابلیت های کولرهای ال جی LG دارا بودن فیلترهای چندگانه تصفیه هوا ضد آلرژی، ضد ویروس، از بین برنده گرد و غبار می باشد.

   

کولر گازی ال جی ۴۸۰۰۰ ایستاده حاره ای

کولر گازی ال جی ۴۸۰۰۰ ایستاده حاره ای | ال جی ایستاده حاره ای LP-H488T2A0 48000| ارسال فوری

کولر گازی ال جی ۴۸۰۰۰ ایستاده حاره ای
کولر گازی ال جی ۴۸۰۰۰ ایستاده حاره ای

کولر گازی ال جی ۴۸۰۰۰ ایستاده حاره ای

 • کولر گازی ال جی مدل LP-H488T2A0ظرفیت ۴۸۰۰۰

 • مصرف انرژی B

 • برند : ال جی lg
  کشور سازنده : کره جنوبی
  رنگ : سفید
  طول : ۵۹ سانتی متر

  عرض : ۴۴ سانتی منر
  ارتفاع : ۱۸۵ سانتی متر
  وزن : ۱۴۳ کیلوگرم
  ظرفیت : ۴۸۰۰۰

  نوع کولر : ایستاده
  سرد و گرم : سرمایش و گرمایش
  ظرفیت سرمایشی : ۴۸۰۰۰ BTU
  ظرفیت گرمایشی : ۵۱۰۰۰ BTU
  نوع کمپرسور : روتاری
  اینورتر : خیر

  آمپر مصرفی : ۸-۹ آمپر
  ضمانت کلیه قطعات فنی : ۲۴ ماه
  ضمانت کمپرسور : ۶۰ ماه
  نصب : طبق تعرفه شرکت

  • صفحه نمایش جادویی
  • سنسور تشخیص حرکت
  • قدرت پرتاب باد فوق العاده در ۴ جهت
  • شرایط کارکرد: آب و هوای معتدل و حاره‌ای
  • نوع برق مصرفی : سه فاز و ۳۸۰ ولت
  • جریان برق مصرفی : ۹ – ۸ آمپر
  • حداکثر صدا یونیت داخلی: ۵۵ – ۴۸ دسی‌بل
  • حداکثر صدا یونیت خارجی: ۶۰ دسی‌بل
  • حداکثر طول لوله کشی: ۴۰ متر
  • حداکثر ارتفاع لوله کشی : ۲۵ متر
  • دامنه کارکرد: -۱۰ الی ۵۲ درجه سانتیگراد
  • مناسب برای فضای تا ۱۲۰ متر مربع (ارتفاع سقف ۲٫۷ متر)

 • کولرهای گازی ال جی LG سرد اینورتر مدل ایستاده در ظرفیت Btu/h 48000، به همراه فیلتر تصفیه هوا با رده انرژی A+ می باشند. کولرهای ال جی نوعی دیگر از کولرهای دوتیکه است که پنل داخلی آن به صورت ایستاده روی زمین قرار خواهد گرفت. نحوه ی عملکرد این نوع کولرها مشابه به کولرهای گازی دیواری می باشد. اسپلیت و کولر گازی ال جی lg مدل ایستاده اینورتر ۴۸۰۰۰ دارای ساختاری مدرن، شیک و طراحی ویژه قطعات داخلی خود از ابعادی باریک برخوردار بوده و در نتیجه نصب و جابه جایی آن بسیار راحت و آسان است و همچنین با توجه به تکنولوژی اینورتر موفق به کاهش مصرف انرژی به میزان ۶۰ درصد می باشد.

ال جی ایستاده اینورتر AP-W48 (L Style) 48000

ال جی ایستاده اینورتر AP-W48 (L Style) 48000| ارسال فوری

ال جی ایستاده اینورتر

 • ال جی ایستاده اینورترکولر گازی ال جی lg مدل APW48GTAO

  ظرفیت ۴۸۰۰۰

  مصرف انرژی A

  سفید رنگ

  فیلتر تصفیه هوا

  کولر گازی ال جی سرد و گرم اینورتر مدل ایستاده

  کولر گازی اینورتر ال جی ایستاده

  این کولرها نوعی دیگر از کولرهای دو تیکه است که پنل داخلی آن به صورت ایستاده روی زمین قرار خواهد گرفت.

  کولرگازی ال جی lg مدل ایستاده با ساختاری اقتصادی طراحی شده است.

  راهکاری ایده آل برای کنترل هوای مکان هایی چون هتل ها، بانک ها، فروشگاه ها، رستوران ها، دفاتر اداری و دیگر ساختمان ها برای ما به ارمغان آورده است.

  کولرهای ال جی ایستاده اینورتر نوعی دیگر از کولرهای دوتیکه است.

  پنل داخلی آن به صورت ایستاده روی زمین قرار خواهد گرفت.

  نحوه ی عملکرد کولرهای ال جی ایستاده اینورتر مشابه به کولرهای گازی دیواری می باشد.

  طراحی ویژه قطعات داخلی خود از ابعادی باریک برخوردار بوده و در نتیجه نصب و جابه جایی آن بسیار راحت و آسان است.

  طول : ۴۴ سانتی متر
  عرض : ۵۹ سانتی منر
  ارتفاع : ۱۸۵ سانتی متر
  وزن : ۱۴۸ کیلوگرم
  ظرفیت : ۴۸۰۰۰

  نوع کولر : ایستاده
  سرد و گرم : سرمایش و گرمایش
  ظرفیت سرمایشی : ۴۸۰۰۰ BTU
  ظرفیت گرمایشی : ۴۸۰۰۰ BTU
  نوع کمپرسور : روتاری
  اینورتر : بله

  آمپر مصرفی : ۱۹-۲۰ آمپر
  ضمانت کلیه قطعات فنی : ۲۴ ماه
  ضمانت کمپرسور : ۶۰ ماه
  نصب : طبق تعرفه شرکت
  فیلترها : تصفیه هوا

  • موقعیت نصب: ایستاده
  • شرایط کارکرد: آب و هوای معتدل
  • گاز خنک کننده: گاز مبرد R410
  • نوع برق مصرفی: تک فاز و ۲۲۰ ولت
  • جریان برق مصرفی : ۲۰ – ۱۹ آمپر
  • حداکثر صدا یونیت داخلی: ۵۵ – ۴۹ دسی‌بل
  • حداکثر صدا یونیت خارجی: ۶۲ دسی‌بل
  • حداکثر طول لوله کشی: ۵۰ متر
  • حداکثر ارتفاع لوله کشی: ۳۰ متر
  • دامنه کارکرد: -۱۰ الی ۴۶ درجه سانتیگراد
  • تا ۶۰ درصد صرفه جویی در مصرف انرژی (سری اینورتر)

کولر گازی ال جی اسمایل ۱۲۰۰۰ سرد و گرم

کولر گازی ال جی اسمایل ۱۲۰۰۰ سرد و گرم| ال جی اسمایل Smile 12000 (کم مصرف) | ارسال فوري

کولر گازی ال جی اسمایل ۱۲۰۰۰ سرد و گرم

کولر گازی |کولرگازی | کولر ال جی |کولرالجی | کولر گازی ال جی | کولرگازی الجی | قیمت کولر گازی | قیمت کولر گازی ال جی | کولر گازی ال جی اسمایل ۱۲۰۰۰ سرد و گرم| ال جی اسمایل ۱۲۰۰۰ | اسمایل ال جی | اسمایل ۱۲۰۰۰ ال جی | قیمت کولر گازی | اسپیلت ۱۲۰۰۰ | مدل ۱۲۰۰۰ | کولر گازی ال جی اسمایل Smile (کم مصرف) | اسپیلت سرمایشی | اسپیلت ال جی | کولر گازی اسپیلت ال جی | کولر گازی ال جی اسمایل ۱۲۰۰۰ سرد و گرم

کولر گازی ال جی اسمایل ۱۲۰۰۰ سرد و گرم
LG Smile

کولر گازی ال جی اسمایل ۱۲۰۰۰ سرد و گرم

برند : ال جی LG
مصرف انرژی : B

طول : ۱۵٫۳ سانتی متر
عرض : ۸۴ سانتی منر
ارتفاع : ۲۷ سانتی متر
ظرفیت : ۱۲۰۰۰

نوع کولر : اسپلت تک پنل
سرد و گرم : گرمایش و سرمایش
ظرفیت سرمایشی : ۱۰۰۰۰ BTU
وزن پنل داخلی : ۷٫۲۵ کیلوگرم
نوع کمپرسور : روتاری
اینورتر : خیر
ضمانت کلیه قطعات فنی : ۱۸ ماه
ضمانت کمپرسور : ۶۰ ماه
نصب : رایگان

 

خلاصه:

کولر گازی ال جی اسمایل ۱۲۰۰۰ سرد و گرم

کولر گازی ال جی مدل S126MQ|ظرفیت ۱۲۰۰۰|Jet Cool™ جت کول|سیستم ضد زنگ|پاک کردن خودکار|عملکرد فوق العاده کم صدا|سیستم ضد زنگ |پره طلایی Gold Fin™

جت کول Jet Cool™ :

عملکرد Jet Cool™ خنک کردن سریع را ممکن می کند. در این حالت، جریان هوای خنک قوی به مدت ۳۰ دقیقه تا رسیدن دمای اتاق به ۱۸ درجه ادامه خواهد یافت.

Gold Fin™ : پره طلایی (فین های با روکش طلایی)

تبادلگر گرمای خارجی LG با یک لایه اپوکسی طلایی رنگ روی سیستم پیچ آلومنیومی پوشش داده شده تا از زنگ زدگی جلوگیری کند. این امر باعث تبادل گرمایی عالی در مدت طولانی برای سیم پیچ خواهد شد.

 

کولر گازي ال جي تايتان قديم ۱۸۰۰۰ سرد

ال جی تایتان

کولر گازي ال جي تايتان قديم ۱۸۰۰۰ سرد | کولر گازي ال جي تايتان قديم Titan 18000 (کم مصرف) | ارسال فوري

کولر گازي ال جي تايتان قديم ۱۸۰۰۰ سرد

کولر گازی |کولرگازی | کولر ال جی |کولرالجی | کولر گازی ال جی | کولرگازی الجی | قیمت کولر گازی | قیمت کولر گازی ال جی | کولر گازی ال جی تایتان قدیم ۱۸۰۰۰ سرد | ال جی تایتان ۱۸۰۰۰ | تایتان ال جی | تایتان قدیم ۱۸۰۰۰ ال جی | قیمت کولر گازی | اسپیلت ۱۸۰۰۰ | مدل ۱۸۰۰۰ | کولر گازی ال جی تایتان قدیم Titan (کم مصرف) | اسپیلت سرمایشی | اسپیلت ال جی | کولر گازی اسپیلت ال جی

کولر گازي ال جي تايتان قديم ۱۸۰۰۰ سرد
LG Titan

کولر گازی ال جی تایتان قدیم ۱۸۰۰۰ سرد

برند : ال جی
مصرف انرژی : B

طول : ۲۴٫۵ سانتی متر
عرض : ۱۰۳ سانتی منر
ارتفاع : ۳۲ سانتی متر
وزن : ۵۷ کیلوگرم
ظرفیت : ۱۸۰۰۰

نوع کولر : اسپلت تک پنل
سرد و گرم : فقط سرمایش
ظرفیت سرمایشی : ۱۷۲۰۰ BTU
وزن پنل داخلی : ۱۷ کیلوگرم
وزن کمپرسور : ۴۰ کیلوگرم
نوع کمپرسور : روتاری
اینورتر : خیر
آمپر مصرفی : ۹٫۲
 آمپر
ضمانت کلیه قطعات فنی : ۱۸ ماه
ضمانت کمپرسور : ۶۰ ماه
نصب : رایگان

 

 

خلاصه کولر گازي ال جي تايتان قديم ۱۸۰۰۰ سرد :

کولر گازی ال جی مدل S186TC|ظرفیت ۱۸۰۰۰|فیلتر ضد ویروس و آلرژی|جریان هوای قوی|عملکرد چند جهته|عملکرد مناطق گرمسیری و حاره ای|عملکرد فوق العاده کم صدا

شرکت ال جی را نه تنها با دیگر سازندگان جهانی قابل رقابت نموده بلکه طی چندین سال پیاپی در جایگاه اول جهانی در زمینه تولید و فروش کولرهای گازی قرار داده است.

شرکت ال جی LG در زمینه بیشترین و با کیفیت ترین آزمایشگاه ها را دارا می باشد.داشتن مراکز آموزش منطقه ای در نقاط مختلف دنیا، مطابقت محصولات با استاندارد های گوناگون جهانی و مورد نیاز در کشور های مختلف، داشتن بهترین منابع تحقیق و توسعه در جهان و تخصص در کارهای عملیاتی را دارا می باشد.

کولر گازی ال جی تایتان قدیم ۱۲۰۰۰ سرد و گرم

ال جی تایتان

کولر گازی ال جی تایتان قدیم ۱۲۰۰۰ سرد و گرم | ال جی تایتان قدیم Titan 12000 (کم مصرف) | ارسال فوري

کولر گازی |کولرگازی | کولر ال جی |کولرالجی | کولر گازی ال جی | کولرگازی الجی | قیمت کولر گازی | قیمت کولر گازی ال جی | کولر گازی ال جی تایتان قدیم ۱۲۰۰۰ سرد و گرم | ال جی تایتان ۱۲۰۰۰ | تایتان ال جی | تایتان قدیم ۱۲۰۰۰ ال جی | قیمت کولر گازی | اسپیلت ۱۲۰۰۰ | مدل ۱۲۰۰۰ | کولر گازی ال جی تایتان قدیم Titan (کم مصرف) | اسپیلت سرمایشی گرمایشی | اسپیلت ال جی | کولر گازی اسپیلت ال جی

کولر گازی ال جی تایتان قدیم ۱۲۰۰۰ سرد و گرم
LG Titan

کولر گازی ال جی تایتان قدیم ۱۲۰۰۰ سرد و گرم

برند : ال جی
مصرف انرژی : B

طول : ۲۱ سانتی متر
عرض : ۸۹ سانتی منر
ارتفاع : ۲۹ سانتی متر
وزن : ۴۴ کیلوگرم
ظرفیت : ۱۲۰۰۰

نوع کولر : اسپلت تک پنل
سرد و گرم : سرمایش و گرمایش
ظرفیت سرمایشی : ۱۱۵۰۰ BTU
ظرفیت گرمایشی : ۱۲۳۰۰ BTU
وزن پنل داخلی : ۱۰ کیلوگرم
وزن کمپرسور : ۳۴ کیلوگرم
نوع کمپرسور : روتاری
اینورتر : خیر
آمپر مصرفی : ۵٫۸-۶
 آمپر
ضمانت کلیه قطعات فنی : ۱۸ ماه
ضمانت کمپرسور : ۶۰ ماه
نصب : رایگان

 

خلاصه:

کولر گازی ال جی مدل S126TQ|ظرفیت ۱۲۰۰۰|فیلتر ضد آلرژی وضد ویروس|عملکرد فوق العاده کم صدا|پرتاب باد تا ۱۰ متر|عملکرد چند جهته|عملکرد مناطق گرمسیری و حاره ای|جت کول| سیستم ضد زنگ

اصول استراتژیک ال جی در زمینه تولید کولرهای گازی با تکیه بر عوامل تعیین کننده ای همچون: تکنولوژی برتر، کیفیت تضمین شده،بهینه سازی درجهت کاهش هزینه ها، جهانی بودن و بازاریابی مؤثر و فروش بیشتر می باشند.

باتوجه به فروش گسترده محصولات در اقصی نقاط دنیا، پیشرفته ترین خطوط تولید ،مجهزترین آزمایشگاهها و اتاقهای تست لوازم در فرآیند تولید ال جی تعبیه گردیده تا مناسب ترین محصول جهت نیازهای مختلف مشتریان تهیه وارائه گردد.

 

کولر گازی ال جی تایتان جدید ۲۴۰۰۰ سرد

New Titan

کولر گازی ال جی تایتان جدید ۲۴۰۰۰ سرد | ال جی تایتان جدید New Titan 24000 (کم مصرف) | ارسال فوري

کولر گازی |کولرگازی | کولر ال جی |کولرالجی | کولر گازی ال جی | کولرگازی الجی | قیمت کولر گازی | قیمت کولر گازی ال جی | کولر گازی ال جی تایتان جدید ۲۴۰۰۰ سرد | ال جی تایتان ۲۴۰۰۰ | نیو تایتان ال جی | تایتان جدید ۲۴۰۰۰ ال جی | قیمت کولر گازی | اسپیلت ۲۴۰۰۰ | مدل ۲۴۰۰۰ | کولر گازی ال جی تایتان جدید New Titan (کم مصرف) | اسپیلت سرمایشی | اسپیلت ال جی | کولر گازی اسپیلت ال جی

کولر گازی ال جی تایتان جدید ۲۴۰۰۰ سرد
New Titan

کولر گازی ال جی تایتان جدید ۲۴۰۰۰ سرد

برند : ال جی
کشور سازنده : کره جنوبی
رنگ : سفید
مصرف انرژی : B

طول : ۲۵ سانتی متر
عرض : ۱۰۳ سانتی منر
ارتفاع : ۲۵ سانتی متر
وزن : ۶۶٫۶ کیلوگرم
ظرفیت : ۲۴۰۰۰

نوع کولر : اسپلت تک پنل
سرد و گرم : فقط سرمایش
ظرفیت سرمایشی : ۲۲۰۰۰ BTU
وزن پنل داخلی : ۱۰٫۵ کیلوگرم
وزن کمپرسور : ۵۶٫۱ کیلوگرم
نوع کمپرسور : روتاری
اینورتر : خیر
آمپر مصرفی : ۱۰
 آمپر
ضمانت کلیه قطعات فنی : ۲۴ ماه
ضمانت کمپرسور : ۶۰ ماه
نصب : طبق تعرفه شرکت
فیلتر : چندگانه پلاسمستر آیونایزر، فیلتر Multi-protection

 

اطلاعات بیشتر:

 • شرایط کارکرد: آب و هوای معتدل
 • گاز خنک کننده: مبرد R22
 • نوع برق مصرفی: تک فاز  و ۲۲۰ ولت
 • جریان برق مصرفی: ۱۰ آمپر
 • حداکثر صدای پنل داخلی: ۴۸ – ۳۷ دسی‌بل
 • حداکثر صدای پنل خارجی: ۵۸ دسی‌بل
 • ابعاد یونیت خارجی: ۸۷۰x800x320 میلی متر
 • سایز لوله مایع (رفت): ۳٫۸ اینچ
 • سایز لوله گاز (برگشت): ۵٫۸ اینچ
 • حداکثر طول لوله کشی: ۳۰ متر
 • حداکثر ارتفاع لوله کشی: ۱۵ متر
 • دامنه کارکرد: -۱۰ الی ۵۵ درجه سانتی گراد

 

 

خلاصه:

کولر گازی ال جی LG مدل NB246TC|ظرفیت ۲۴۰۰۰|مصرف انرژی B|عملکرد ۴ جهته|پرتاب باد ۱۰ متری|عملکرد ۴ جهته|ظرفیت های ۱۸۰۰۰ و ۲۴۰۰۰ برای استفاده در مناطق گرمسیری مناسب است|فیلترهای چندگانه پلاسمستر ال جی و فیلتر محافظ دوگانه|یونیزه کننده پلاسمستر

 

کولر گازی ال جی تایتان جدید ۱۸۰۰۰ سرد

New Titan

کولر گازی ال جی تایتان جدید ۱۸۰۰۰ سرد | ال جی تایتان جدید New Titan 18000 (کم مصرف) | ارسال فوري

کولر گازی |کولرگازی | کولر ال جی |کولرالجی | کولر گازی ال جی | کولرگازی الجی | قیمت کولر گازی | قیمت کولر گازی ال جی | کولر گازی ال جی تایتان جدید ۱۸۰۰۰ سرد | ال جی تایتان ۱۸۰۰۰ | نیو تایتان ال جی | تایتان جدید ۱۸۰۰۰ ال جی | قیمت کولر گازی | اسپیلت ۱۸۰۰۰ | مدل ۱۸۰۰۰ | کولر گازی ال جی تایتان جدید New Titan (کم مصرف) | اسپیلت سرمایشی | اسپیلت ال جی | کولر گازی اسپیلت ال جی

کولر گازی ال جی تایتان جدید ۱۸۰۰۰ سرد
New Titan

کولر گازی ال جی تایتان جدید ۱۸۰۰۰ سرد

برند : ال جی
کشور سازنده : کره جنوبی
رنگ : سفید
مصرف انرژی : B

طول : ۲۱ سانتی متر
عرض : ۹۹٫۸ سانتی منر
ارتفاع : ۳۳ سانتی متر
وزن : ۵۴٫۶ کیلوگرم
ظرفیت : ۱۸۰۰۰

نوع کولر : اسپلت تک پنل
سرد و گرم : فقط سرمایش
ظرفیت سرمایشی : ۱۸۴۰۰ BTU
وزن پنل داخلی : ۱۰٫۵ کیلوگرم
وزن کمپرسور : ۵۳٫۱ کیلوگرم
نوع کمپرسور : روتاری
اینورتر : خیر
آمپر مصرفی : ۷٫۹
 آمپر
ضمانت کلیه قطعات فنی : ۲۴ ماه
ضمانت کمپرسور : ۶۰ ماه
نصب : طبق تعرفه شرکت
فیلتر : چندگانه پلاسمستر آیونایزر، فیلتر Multi-protection

 

اطلاعات بیشتر:

 • گاز خنک کننده: گاز مبرد R22
 • نوع برق مصرفی: تک فاز  و ۲۲۰ ولت
 • جریان برق مصرفی: ۷٫۹ آمپر
 • حداکثر صدای پنل داخلی: ۴۴ – ۳۷ دسی‌بل
 • حداکثر صدای پنل خارجی: ۵۸ دسی‌بل
 • سایز لوله مایع (رفت): ۱٫۴ اینچ
 • سایز لوله گاز (برگشت): ۱٫۲ اینچ
 • حداکثر طول لوله کشی: ۲۰ متر
 • حداکثر ارتفاع لوله کشی: ۱۵ متر
 • دامنه کارکرد: از -۱۰ الی ۵۵ درجه سانتی گراد

 

خلاصه:

کولر گازی ال جی LG مدل NB186TC|ظرفیت ۱۸۰۰۰|مصرف انرژی B|عملکرد ۴ جهته|پرتاب باد ۱۰ متری|عملکرد ۴ جهته|ظرفیت های ۱۸۰۰۰ و ۲۴۰۰۰ برای استفاده در مناطق گرمسیری مناسب است|فیلترهای چندگانه پلاسمستر ال جی و فیلتر محافظ دوگانه|یونیزه کننده پلاسمستر

 

کولر گازي ال جي تايتان جديد ۲۴۰۰۰ سرد و گرم

New Titan

کولر گازي ال جي تايتان جديد ۲۴۰۰۰ سرد و گرم | ال جي تايتان جديد New Titan 24000 (کم مصرف) | ارسال فوري

کولر گازي ال جي تايتان جديد ۲۴۰۰۰ سرد و گرم

کولر گازی |کولرگازی | کولر ال جی |کولرالجی | کولر گازی ال جی | کولرگازی الجی | قیمت کولر گازی | قیمت کولر گازی ال جی | کولر گازی ال جی تایتان جدید ۲۴۰۰۰ سرد و گرم | ال جی تایتان ۲۴۰۰۰ | نیو تایتان ال جی | تایتان جدید ۲۴۰۰۰ ال جی | قیمت کولر گازی | اسپیلت ۲۴۰۰۰ | مدل ۲۴۰۰۰ | کولر گازی ال جی تایتان جدید New Titan (کم مصرف) | اسپیلت سرمایشی گرمایشی | اسپیلت ال جی | کولر گازی اسپیلت ال جی

کولر گازي ال جي تايتان جديد ۲۴۰۰۰ سرد و گرم
New Titan

کولر گازي ال جي تايتان جديد ۲۴۰۰۰ سرد و گرم

برند : ال جي
کشور سازنده : کره جنوبی
رنگ : سفید
مصرف انرژی : B

طول : ۲۵ سانتی متر
عرض : ۱۰۳ سانتی منر
ارتفاع : ۳۲٫۵ سانتی متر
وزن : ۶۶٫۶ کیلوگرم
ظرفیت : ۲۴۰۰۰

نوع کولر : اسپلت تک پنل
سرد و گرم : سرمایش و گرمایش
ظرفیت سرمایشی : ۲۲۰۰۰ BTU
ظرفیت گرمایشی : ۲۲۰۰۰ BTU
وزن پنل داخلی : ۱۰٫۵ کیلوگرم
وزن کمپرسور : ۵۶٫۱ کیلوگرم
نوع کمپرسور : روتاری
اینورتر : خیر
آمپر مصرفی : ۱۰
 آمپر
ضمانت کلیه قطعات فنی : ۱۸ ماه
ضمانت کمپرسور : ۶۰ ماه
نصب : رایگان
فیلتر : فیلتر چندگانه پلاسمیتر آیونایزر، فیلتر Multi-protection

 

اطلاعات بیشتر:

 • شرایط کارکرد: آب و هوا معتدل
 • نوع برق مصرفی: تک فاز و ۲۲۰ ولت
 • جریان برق مصرفی: ۱۰ آمپر
 • حداکثر صدای پنل داخلی: ۴۸ – ۳۷ آمپر
 • حداکثر صدای پنل خارجی: ۵۸ دسی‌بل
 • ابعاد یونیت خارجی: ۸۷۰x800x320 میلی متر
 • سایز لوله مایع (رفت): ۳٫۸ اینچ
 • سایز لوله گاز (برگشت): ۵٫۸ اینچ
 • حداکثر طول لوله کشی: ۳۰ متر
 • حداکثر ارتفاع لوله کشی: ۱۵ متر
 • دامنه کارکرد: -۱۰ الی ۵۵ درجه سانتی گراد

 

 

خلاصه:

کولر گازی ال جی LG مدل NB246TQ|ظرفیت ۲۴۰۰۰|مصرف انرژی B|عملکرد ۴ جهته|پرتاب باد ۱۰ متری با عملکرد ۴ جهته|ظرفیت های ۱۸۰۰۰ و ۲۴۰۰۰ برای استفاده در مناطق گرمسیری مناسب است|فیلترهای چندگانه پلاسمستر ال جی و فیلتر محافظ دوگانه|یونیزه کننده پلاسمستر برای بالا بردن کیفیت هوای خروجی

 

کولر گازی ال جی تایتان جدید ۱۸۰۰۰ سرد و گرم

New Titan

کولر گازی ال جی تایتان جدید ۱۸۰۰۰ سرد و گرم | ال جی تایتان جدید New Titan 18000 (کم مصرف) | ارسال فوري

کولر گازی |کولرگازی | کولر ال جی |کولرالجی | کولر گازی ال جی | کولرگازی الجی | قیمت کولر گازی | قیمت کولر گازی ال جی | کولر گازی ال جی تایتان جدید ۱۸۰۰۰ سرد و گرم | ال جی تایتان ۱۸۰۰۰ | نیو تایتان ال جی | تایتان جدید ۱۸۰۰۰ ال جی | قیمت کولر گازی | اسپیلت ۱۸۰۰۰ | مدل ۱۸۰۰۰ | کولر گازی ال جی تایتان جدید New Titan (کم مصرف) | اسپیلت سرمایشی گرمایشی | اسپیلت ال جی | کولر گازی اسپیلت ال جی

کولر گازی ال جی تایتان جدید ۱۸۰۰۰ سرد و گرم
New Titan

کولر گازی ال جی تایتان جدید ۱۸۰۰۰ سرد و گرم

برند : ال جی
کشور سازنده : کره جنوبی
رنگ : سفید
مصرف انرژی : B

طول : ۲۱ سانتی متر
عرض : ۹۹٫۸ سانتی منر
ارتفاع : ۳۳ سانتی متر
وزن : ۶۳٫۶ کیلوگرم
ظرفیت : ۱۸۰۰۰

نوع کولر : اسپلت تک پنل
سرد و گرم : سرمایش و گرمایش
ظرفیت سرمایشی : ۱۸۴۰۰ BTU
ظرفیت گرمایشی : ۱۹۳۰۰ BTU
وزن پنل داخلی : ۱۰٫۵ کیلوگرم
وزن کمپرسور : ۵۳٫۱ کیلوگرم
نوع کمپرسور : روتاری
اینورتر : خیر
آمپر مصرفی : ۷٫۹
 آمپر
ضمانت کلیه قطعات فنی : ۱۸ ماه
ضمانت کمپرسور : ۶۰ ماه
نصب : رایگان
فیلتر : یونیزکننده هوا

 

اطلاعات بیشتر:

 •  کولر نیو تایتان (New Titan)
 • دارای سطح انرژی B
 • راندمان بهتر با ۱۴ فین در هر اینچ
 • مناسب مناطق گرمسیری در مدل ۱۸۰۰۰ تا ۲۴۰۰۰
 • دارای فیلتر پلاسمستر آیونایزر

 

خلاصه:

کولر گازی ال جی مدل NB186TQ|ظرفیت ۱۸۰۰۰|با قدرت|قابلیت کارکرد تا دما ۶۰ درجه سانتی گراد|پره های طلایی پنل خارجی آن بسیار مقاوم در برابر خوردگی و فرسایش می باشد|آپشن خواب عمیق ( GOOD SLEEP )|صدای کم و خنکی ملایم

اصول استراتژیک ال جی در زمینه تولید کولرهای گازی با تکیه بر عوامل تعیین کننده ای همچون: تکنولوژی برتر، کیفیت تضمین شده،بهینه سازی درجهت کاهش هزینه ها، جهانی بودن و بازاریابی مؤثر و فروش بیشتر می باشند.

 

کولر گازی ال جی تایتان جدید ۱۲۰۰۰ سرد و گرم

New Titan

کولر گازی ال جی تایتان جدید ۱۲۰۰۰ سرد و گرم | ال جی تایتان جدید New Titan 12000 (کم مصرف) | ارسال فوري

کولر گازی ال جی تایتان جدید ۱۲۰۰۰ سرد و گرم

کولر گازی |کولرگازی | کولر ال جی |کولرالجی | کولر گازی ال جی | کولرگازی الجی | قیمت کولر گازی | قیمت کولر گازی ال جی | کولر گازی ال جی تایتان جدید ۱۲۰۰۰ سرد و گرم | ال جی تایتان ۱۲۰۰۰ | نیو تایتان ال جی | تایتان جدید ۱۲۰۰۰ ال جی | قیمت کولر گازی | اسپیلت ۱۲۰۰۰ | مدل ۱۲۰۰۰ | کولر گازی ال جی تایتان جدید New Titan (کم مصرف) | اسپیلت سرمایشی گرمایشی | اسپیلت ال جی | کولر گازی اسپیلت ال جی

کولر گازی ال جی تایتان جدید ۱۲۰۰۰ سرد و گرم
New Titan

کولر گازی ال جی تایتان جدید ۱۲۰۰۰ سرد و گرم

برند : ال جی
کشور سازنده : کره جنوبی
رنگ : سفید
مصرف انرژی : B

طول : ۱۸٫۹ سانتی متر
عرض : ۸۳٫۷ سانتی منر
ارتفاع : ۳۰٫۲ سانتی متر
وزن : ۴۲٫۳ کیلوگرم
ظرفیت : ۱۲۰۰۰

نوع کولر : اسپلت تک پنل
سرد و گرم : سرمایش و گرمایش
ظرفیت سرمایشی : ۱۲۳۰۰ BTU
ظرفیت گرمایشی : ۱۲۷۰۰ BTU
وزن پنل داخلی : ۸٫۸ کیلوگرم
وزن کمپرسور : ۳۳٫۵ کیلوگرم
نوع کمپرسور : روتاری
اینورتر : خیر
آمپر مصرفی : ۵٫۳
 آمپر
ضمانت کلیه قطعات فنی : ۱۸ ماه
ضمانت کمپرسور : ۶۰ ماه
نصب : رایگان
فیلتر : یونیزکننده هوا

 

اطلاعات بیشتر:

 •  کولر نیو تایتان (New Titan)
 • دارای سطح انرژی B
 • راندمان بهتر با ۱۴ فین در هر اینچ
 • مناسب مناطق گرمسیری در مدل ۱۸۰۰۰ تا ۲۴۰۰۰
 • دارای فیلتر پلاسمستر آیونایزر

 

خلاصه:

کولر گازی ال جی مدل NB126TQ|ظرفیت ۱۲۰۰۰|با قدرت|قابلیت کارکرد تا دما ۶۰ درجه سانتی گراد|پره های طلایی پنل خارجی آن بسیار مقاوم در برابر خوردگی و فرسایش می باشد|آپشن خواب عمیق ( GOOD SLEEP )|صدای کم و خنکی ملایم

اصول استراتژیک ال جی در زمینه تولید کولرهای گازی با تکیه بر عوامل تعیین کننده ای همچون: تکنولوژی برتر، کیفیت تضمین شده،بهینه سازی درجهت کاهش هزینه ها، جهانی بودن و بازاریابی مؤثر و فروش بیشتر می باشند.

 

کولر گازي ال جي تايتان ۹۰۰۰ سرد و گرم

New Titan

کولر گازي ال جي تايتان ۹۰۰۰ سرد و گرم | ال جي تايتان جديد New Titan 9000 (کم مصرف) | ارسال فوري

کولر گازي ال جي تايتان ۹۰۰۰ سرد و گرم

کولر گازي |کولرگازي | کولر ال جي |کولرالجي | کولر گازي ال جي | کولرگازي الجي | قيمت کولر گازي | قيمت کولر گازي ال جي | کولر گازي ال جي تايتان جديد ۹۰۰۰ سرد و گرم | ال جي تايتان ۹۰۰۰ | نيو تايتان ال جي | تايتان جديد ۹۰۰۰ ال جي | قيمت کولر گازي | اسپيلت ۹۰۰۰ | مدل ۹۰۰۰ | کولر گازي ال جي تايتان جديد New Titan (کم مصرف) | اسپيلت سرمايشي گرمايشي | اسپيلت ال جي | کولر گازي اسپيلت ال جی

کولر گازي ال جي تايتان ۹۰۰۰ سرد و گرم
New Titan

کولر گازي ال جي تايتان ۹۰۰۰

برند : ال جي
کشور سازنده : کره جنوبي
رنگ : سفيد
مصرف انرژی : B

طول : ۱۸٫۹ سانتي متر
عرض : ۸۳٫۷ سانتي منر
ارتفاع : ۳۰٫۲ سانتي متر
وزن : ۳۶٫۳ کيلوگرم
ظرفیت : ۹۰۰۰

نوع کولر : اسپيلت تک پنل
سرد و گرم : سرمايش و گرمايش
ظرفيت سرمايشي : ۹۰۰۰ BTU
ظرفيت گرمايشي : ۹۳۸۰ BTU
وزن پنل داخلي : ۸٫۵ کيلوگرم
وزن کمپرسور : ۲۷٫۸ کيلوگرم
نوع کمپرسور : روتاري
اينورتر : خیر
آمپر مصرفي : ۳٫۹-۴
 آمپر
ضمانت کليه قطعات فني : ۱۸ ماه
ضمانت کمپرسور : ۶۰ ماه
نصب : رايگان
فيلتر : يونيزکننده

 

اطلاعات بیشتر:

 •  کولر نيو تايتان (New Titan)
 • دارای سطح انرژی B
 • راندمان بهتر با ۱۴ فین در هر اینچ
 • مناسب مناطق گرمسيری در مدل ۱۸۰۰۰ تا ۲۴۰۰۰
 • دارای فيلتر پلاسمستر آیونایزر

 

 

خلاصه:

کولر گازی ال جی مدل NB096TQ|ظرفیت ۹۰۰۰|با قدرت|قابلیت کارکرد تا دما ۶۰ درجه سانتی گراد|پره های طلایی پنل خارجی آن بسیار مقاوم در برابر خوردگی و فرسایش می باشد|آپشن خواب عمیق ( GOOD SLEEP )|صدای کم و خنکی ملایم

اصول استراتژیک ال جی در زمینه تولید کولرهای گازی با تکیه بر عوامل تعیین کننده ای همچون: تکنولوژی برتر، کیفیت تضمین شده،بهینه سازی درجهت کاهش هزینه ها، جهانی بودن و بازاریابی مؤثر و فروش بیشتر می باشند.

 

کولر گازی ال جی بیگ اینورتر ۳۰۰۰۰

Big Inverter LG

کولر گازی ال جی بیگ اینورتر ۳۰۰۰۰ | ال جی بیگ اینورتر Big Inverter 30000 (کم مصرف) | ارسال فوری

کولر گازی ال جی بیگ اینورتر ۳۰۰۰۰

کولر گازی |کولرگازی | کولر ال جی |کولرالجی | کولر گازی ال جی | کولرگازی الجی | قیمت کولر گازی | قیمت کولر گازی ال جی | کولر گازی ال جی بیگ اینورتر ۳۰۰۰۰ | ال جی بیگ اینورتر ۳۰۰۰۰ | بیگ اینورتر ال جی | بیگ اینورتر ۳۰۰۰۰ ال جی | قیمت کولر گازی | اینورتر ۳۰۰۰۰ | مدل ۳۰۰۰۰ | کولر گازی ال جی بیگ اینورتر Big Inverter (کم مصرف) | اسپیلت سرمایشی گرمایشی | اینورتر ال جی | کولر گازی کم مصرف ال جی

کولر گازی ال جی بیگ اینورتر ۳۰۰۰۰
LG Big Inverter

کولر گازی ال جی بیگ اینورتر ۳۰۰۰۰

برند : ال جی
کشور سازنده : کره جنوبی
رنگ : سفید
مصرف انرژی : +A

طول : ۲۶٫۵ سانتی متر
عرض : ۱۱۹ سانتی منر
ارتفاع : ۳۴٫۶ سانتی متر
وزن : ۸۵٫۵ کیلوگرم
ظرفیت : ۳۰۰۰۰

نوع کولر : اسپلت تک پنل
سرد و گرم : سرمایش و گرمایش
ظرفیت سرمایشی : ۳۱۳۹۰ BTU
ظرفیت گرمایشی : ۴۰۹۴۴ BTU
وزن پنل داخلی : ۱۸٫۵ کیلوگرم
وزن کمپرسور : ۶۷ کیلوگرم
نوع کمپرسور : اینورتر
اینورتر : بله
آمپر مصرفی : ۱۰٫۶-۱۱٫۸
 آمپر
ضمانت کلیه قطعات فنی : ۱۸ ماه
ضمانت کمپرسور : ۶۰ ماه
نصب : رایگان
فیلتر : فیلتر دوگانه، پاک کننده خودکار، M3

 

اطلاعات بیشتر:

 • تایتان بیگ اینورتر (Titan Big Inverter)
 • کاهش مصرف برق با تکنولوژی اینورتر

با استفاده از تکنولوژی اینورتر در این محصول، مصرف برق تا ۶۰ درصدکاهش پیداکرده که هزینه برق بسیار کمتری را برای مصرف کننده به همراه خواهد داشت.

 • استریلیزاسیون و بو زدایی کامل

فیلتر پلاس مستر آیونایزر با تولید بیش از ۲ میلیون یون در هر دقیقه باعث ازبین رفتن تمام ذرات آلرژی زا، ویروس ها، باکتری ها و  دیگر ذرات معلق در فضا می شود و تمام اجسام موجود در فضای کاربر از جمله مبل، پرده و حتی لباس ها را هم یونیزه می کند.

 • فیلتراسیون سه مرحله ای

فیلتر ۳m مولتی قادر است، تا ۹/ ۹۹ درصد ذرات آلرژی زا ، ویروس ها و باکتری های
موجود در فضا را ازبین برده و هوایی کاماً پاکیزه در محیط کاربر ایجاد کند

 

خلاصه:

کولر گازی ال جی مدل TV306STQ|ظرفیت ۳۰۰۰۰|مصرف انرژی +A|تکنولوژی اینورتر تا ۶۰% صرفه جویی در مصرف برق|۱۳ متر قدرت پرتاب باد|پخش هوای ۴ جهته|خنک کنندگی سریع|سطح صدای ۱۹ دسی بل

کولر گازي ال جي نکست وان اينورتر ۲۴۰۰۰

کولر گازي ال جي نکست وان اينورتر ۲۴۰۰۰ | ال جي نکست پلاس Next One Inverter 24000 (کم مصرف) | ارسال فوري

کولر گازي ال جي نکست وان اينورتر ۲۴۰۰۰

کولر گازي |کولرگازي | کولر ال جي |کولرالجي | کولر گازي ال جي | کولرگازي الجي | قيمت کولر گازي | قيمت کولر گازي ال جي | کولر گازي ال جي نکست وان اينورتر ۲۴۰۰۰ | ال جي نکست وان ۲۴۰۰۰ | نکست وان ال جي | نکست وان ۲۴۰۰۰ ال جي | قيمت کولر گازي | اينورتر ۲۴۰۰۰ | مدل ۲۴۰۰۰ | کولر گازي ال جي نکست وان اينورتر Next One Inverter (کم مصرف) | اسپيلت سرمايشي گرمايشي | اينورتر ال جي | کولر گازي کم مصرف ال جي

کولر گازي ال جي نکست وان اينورتر ۲۴۰۰۰
Cooler LG NextOne Inverter

کولر گازي ال جي نکست وان اينورتر ۲۴۰۰۰

برند : ال جي
کشور سازنده : کره جنوبي
رنگ : سفيد
مصرف انرژي : +A

طول : ۲۱ سانتي متر
عرض : ۹۹٫۸ سانتي منر
ارتفاع : ۳۳ سانتي متر
وزن : ۵۴٫۴ کيلوگرم
ظرفيت : ۲۴۰۰۰

نوع کولر : اسپلت تک پنل
سرد و گرم : سرمايش و گرمايش
ظرفيت سرمايشي : ۲۳۹۸۴ BTU
ظرفيت گرمايشي : ۲۴۲۲۵ BTU
وزن پنل داخلي : ۱۲٫۷ کيلوگرم
وزن کمپرسور : ۴۱٫۷ کيلوگرم
نوع کمپرسور : اينورتر
اينورتر : بله
آمپر مصرفي : ۸٫۳-۹٫۳
 آمپر
ضمانت کليه قطعات فني : ۱۸ ماه
ضمانت کمپرسور : ۶۰ ماه
نصب : رايگان
فيلتر : يونيزه کننده هوا

 

اطلاعات بيشتر:

 • کنترل فعال انرژي
 • ۱۳ متر پرتاب باد
 • تکنولوژي اينورتر
 • تميز کننده خودکار پلاسمستر

دستگاه هاي تهويه مطبوع ال جي، قادر به رفع باکتري ها و بوهاي نامطبوع موجود بر روي اِواپراتور يونيت داخلي مي باشد.

 • ۱۳ متر قدرت پرتاب باد

دستگاه هاي تهويه مطبوع ال جي، هواي خنک را تا فاصله ۱۳ متر در سرتاسر

پمحيط هدايت کرده و فضايي خنک را در فضاهاي بزرگ بوجود مي آورد.

 • پخش هواي ۴ جهته

اين سيستم سبب مي شود تا با توزيع باد در چهار جهت، تمامي فضاي کاربر به طور يکسان خنک شود

 • سطح صداي ۱۹ دسي بل

دستگاههاي ال جي با بهره گيري از تکنولوژي BLDC در موتور فن دستگاه و همچنين پره هاي مورب در بلور فن باعث کاهش سطح صدا تا ۱۹ دسي بل گرديده است

 

 

 

خلاصه:

کولر گازي ال جي مدل NV246TQ|ظرفيت ۲۴۰۰۰|مصرف انرژي +A|تکنولوژي اينورتر تا ۶۰% صرفه جويي در مصرف برق|۱۳ متر قدرت پرتاب باد|پخش هواي ۴ جهته|خنک کنندگي سريع|سطح صداي ۱۹ دسي بل|حالت خواب عميق|طراحي زيبا|فيلتر محافظ دو گانه|تميز کننده خودکار پلاسمستر|نصب سريع و آسـان|کنترل مصرف انرژي|حالت خواب عميق|پرتاب باد در ۴ جهت|پاک کنندگي خودکار|داراي فيلتر ضدبو

کولر گازي ال جي نکست وان اينورتر ۱۸۰۰۰

کولر گازي ال جي نکست وان اينورتر ۱۸۰۰۰ | ال جي نکست پلاس Next One Inverter 18000 (کم مصرف) | ارسال فوري

کولر گازي ال جي نکست وان اينورتر ۱۸۰۰۰

کولر گازي |کولرگازي | کولر ال جي |کولرالجي | کولر گازي ال جي | کولرگازي الجي | قيمت کولر گازي | قيمت کولر گازي ال جي | کولر گازي ال جي نکست وان اينورتر ۱۸۰۰۰ | ال جي نکست وان ۱۸۰۰۰ | نکست وان ال جي | نکست وان ۱۸۰۰۰ ال جي | قيمت کولر گازي | اينورتر ۱۸۰۰۰ | مدل ۱۸۰۰۰ | کولر گازي ال جي نکست وان اينورتر Next One Inverter (کم مصرف) | اسپيلت سرمايشي گرمايشي | اينورتر ال جي | کولر گازي کم مصرف ال جي

کولر گازي ال جي نکست وان اينورتر ۱۸۰۰۰
Cooler LG NextOne Inverter

کولر گازي ال جي نکست وان اينورتر ۱۸۰۰۰

برند : ال جي
کشور سازنده : کره جنوبي
رنگ : سفيد
مصرف انرژي : +A

طول : ۲۱ سانتي متر
عرض : ۹۹٫۸ سانتي منر
ارتفاع : ۳۳ سانتي متر
وزن : ۴۵٫۸ کيلوگرم
ظرفيت : ۱۸۰۰۰

نوع کولر : اسپلت تک پنل
سرد و گرم : سرمايش و گرمايش
ظرفيت سرمايشي : ۱۸۴۹۳ BTU
ظرفيت گرمايشي : ۲۲۹۱۶ BTU
وزن پنل داخلي : ۱۲٫۴ کيلوگرم
وزن کمپرسور : ۳۳٫۴ کيلوگرم
نوع کمپرسور : اينورتر
اينورتر : بله
آمپر مصرفي : ۷-۷٫۱
 آمپر
ضمانت کليه قطعات فني : ۱۸ ماه
ضمانت کمپرسور : ۶۰ ماه
نصب : رايگان
فيلتر : ضدبو، يونيزکننده، پاک کننده خودکار

 

اطلاعات بيشتر:

 • مدل : NV186TQ
 • تا ۶۰ درصد صرفه جويي در مصرف انرژي
 • داراي رده انرژي A+
 • کنترل مصرف انرژي 
 • تکنولوژي اينورتر V 
 • پره (فين) هاي طلايي 
 • يونيزه کننده PLASMASTER 
 • پاک کنندگي خودکار 
 • ۱۳ متر قدرت پرتاب باد 
 • خنک کنندگي سريع 
 • پرتاب باد در چهار جهت 
 • سطح صداي فوق العاده کم در حد ۱۹DB 
 • حالت خواب عميق 
 • نصب سريع و آسان

 

 

خلاصه:

کولر گازي ال جي مدل NV186TQ|ظرفيت ۱۸۰۰۰|مصرف انرژي +A|تکنولوژي اينورتر تا ۶۰% صرفه جويي در مصرف برق|۱۳ متر قدرت پرتاب باد|پخش هواي ۴ جهته|خنک کنندگي سريع|سطح صداي ۱۹ دسي بل|حالت خواب عميق|طراحي زيبا|فيلتر محافظ دو گانه|تميز کننده خودکار|نصب سريع و آسـان|کنترل مصرف انرژي|تکنولوژي اينورتر|حالت خواب عميق|پرتاب باد در ۴ جهت|پاک کنندگي خودکار|داراي فيلتر ضدبو

 

کولر گازی ال جی نکست وان اینورتر ۱۲۰۰۰

کولر گازی ال جی نکست وان اینورتر ۱۲۰۰۰ | ال جی نکست پلاس Next One Inverter 12000 (کم مصرف) | ارسال فوری

کولر گازی ال جی نکست وان اینورتر ۱۲۰۰۰

کولر گازی |کولرگازی | کولر ال جی |کولرالجی | کولر گازی ال جی | کولرگازی الجی | قیمت کولر گازی | قیمت کولر گازی ال جی | کولر گازی ال جی نکست وان اینورتر ۱۲۰۰۰ | ال جی نکست وان ۱۲۰۰۰ | نکست وان ال جی | نکست وان ۱۲۰۰۰ ال جی | قیمت کولر گازی | اینورتر ۱۲۰۰۰ | مدل ۱۲۰۰۰ | کولر گازی ال جی نکست وان اینورتر Next One Inverter (کم مصرف) | اسپیلت سرمایشی گرمایشی | اینورتر ال جی | کولر گازی کم مصرف ال جی

کولر گازی ال جی نکست وان اینورتر ۱۲۰۰۰
Cooler LG NextOne Inverter

کولر گازی ال جی نکست وان اینورتر ۱۲۰۰۰

برند : ال جی
کشور سازنده : کره جنوبی
رنگ : سفید
مصرف انرژی : +A

طول : ۱۸٫۹ سانتی متر
عرض : ۸۳٫۷ سانتی منر
ارتفاع : ۳۰٫۲ سانتی متر
وزن : ۳۴٫۳ کیلوگرم
ظرفیت : ۱۲۰۰۰

نوع کولر : اسپلت تک پنل
سرد و گرم : سرمایش و گرمایش
ظرفیت سرمایشی : ۱۲۹۹۹ BTU
ظرفیت گرمایشی : ۱۳۶۴۸ BTU
وزن پنل داخلی : ۹٫۲ کیلوگرم
وزن کمپرسور : ۲۵٫۱ کیلوگرم
نوع کمپرسور : اینورتر
اینورتر : بله
آمپر مصرفی : ۴٫۴۶-۴٫۹۴
 آمپر
ضمانت کلیه قطعات فنی : ۱۸ ماه
ضمانت کمپرسور : ۶۰ ماه
نصب : رایگان
فیلتر : یونیزکننده، پاک کننده خودکار

 

اطلاعات بیشتر:

 • کولر گازی ال جی NV126TQ
 • رنگ سفید
 • کنترل مصرف انرژی 
 • تکنولوژی اینورتر V 
 • پره (فین) های طلایی 
 • یونیزه کننده PLASMASTER 
 • پاک کنندگی خودکار 
 • ۱۳ متر قدرت پرتاب باد 
 • خنک کنندگی سریع 
 • پرتاب باد در چهار جهت 
 • سطح صدای فوق العاده کم در حد ۱۹DB 
 • حالت خواب عمیق 
 • نصب سریع و آسان

 

 

 

خلاصه:

کولر گازی ال جی مدل NV126TQ|ظرفیت ۱۲۰۰۰|مصرف انرژی +A|تکنولوژی اینورتر تا ۶۰% صرفه جویی در مصرف برق|۱۳ متر قدرت پرتاب باد|پخش هوای ۴ جهته|خنک کنندگی سریع|سطح صدای ۱۹ دسی بل|حالت خواب عمیق|طراحی زیبا|فیلتر محافظ دو گانه|تمیز کننده خودکار پلاسمستر|نصب سریع و آسـان

 

کولر گازی ال جی نکست وان اینورتر ۹۰۰۰

کولر گازی ال جی نکست وان اینورتر ۹۰۰۰ | ال جی نکست پلاس Next One Inverter 9000 (کم مصرف) | ارسال فوری

کولر گازی ال جی نکست وان اینورتر ۹۰۰۰

کولر گازی |کولرگازی | کولر ال جی |کولرالجی | کولر گازی ال جی | کولرگازی الجی | قیمت کولر گازی | قیمت کولر گازی ال جی | کولر گازی ال جی نکست وان اینورتر ۹۰۰۰ | ال جی نکست وان ۹۰۰۰ | نکست وان ال جی | نکست وان ۹۰۰۰ ال جی | قیمت کولر گازی | اینورتر ۹۰۰۰ | مدل ۹۰۰۰ | کولر گازی ال جی نکست وان اینورتر Next One Inverter (کم مصرف) | اسپیلت سرمایشی گرمایشی | اینورتر ال جی | کولر گازی کم مصرف ال جی

کولر گازی ال جی نکست وان اینورتر ۹۰۰۰
Cooler LG NextOne Inverter

کولر گازی ال جی نکست وان اینورتر ۹۰۰۰

برند : ال جی
کشور سازنده : کره جنوبی
رنگ : سفید
مصرف انرژی : +A

طول : ۱۸٫۹ سانتی متر
عرض : ۸۳٫۷ سانتی منر
ارتفاع : ۳۰٫۲ سانتی متر
وزن : ۳۲٫۷ کیلوگرم
ظرفیت : ۹۰۰۰

نوع کولر : اسپلت تک پنل
سرد و گرم : سرمایش و گرمایش
ظرفیت سرمایشی : ۹۹۵۳ BTU
ظرفیت گرمایشی : ۹۸۹۴ BTU
وزن پنل داخلی : ۹٫۲ کیلوگرم
وزن کمپرسور : ۲۳٫۵ کیلوگرم
نوع کمپرسور : اینورتر
اینورتر : بله
آمپر مصرفی : ۳٫۵۸-۳٫۶
 آمپر
ضمانت کلیه قطعات فنی : ۱۸ ماه
ضمانت کمپرسور : ۶۰ ماه
نصب : رایگان
فیلتر : محافظ دوگانه، یونیز کننده

 

اطلاعات بیشتر:

 • مدل NV096TQ
 • سفید
 • کنترل مصرف انرژی
 • تکنولوژی اینورتر V 
 • پره (فین) های طلایی 
 • یونیزه کننده PLASMASTER 
 • پاک کنندگی خودکار 
 • ۱۳ متر قدرت پرتاب باد 
 • خنک کنندگی سریع 
 • پرتاب باد در چهار جهت 
 • سطح صدای فوق العاده کم در حد ۱۹DB 
 • حالت خواب عمیق 
 • نصب سریع و آسان

 

 

خلاصه:

کولر گازی ال جی مدل NV096TQ|ظرفیت ۹۰۰۰|مصرف انرژی +A|تکنولوژی اینورتر تا ۶۰% صرفه جویی در مصرف برق|۱۳ متر قدرت پرتاب باد|پخش هوای ۴ جهته|خنک کنندگی سریع|سطح صدای ۱۹ دسی بل|حالت خواب عمیق|طراحی زیبا|فیلتر محافظ دو گانه|تمیز کننده خودکار پلاسمستر|نصب سریع و آسـان

 

کولر گازی ال جی نکست پلاس اینورتر ۲۴۰۰۰

کولر گازی ال جی نکست پلاس اینورتر ۲۴۰۰۰ | ال جی نکست پلاس Next Plus Inverter 24000 (کم مصرف) | ارسال فوری

کولر گازی ال جی نکست پلاس اینورتر ۲۴۰۰۰

کولر گازی |کولرگازی | کولر ال جی |کولرالجی | کولر گازی ال جی | کولرگازی الجی | قیمت کولر گازی | قیمت کولر گازی ال جی | کولر گازی ال جی نکست پلاس اینورتر ۲۴۰۰۰ | ال جی نکست پلاس ۲۴۰۰۰ | نکست پلاس ال جی | نکست پلاس ۲۴۰۰۰ ال جی | قیمت کولر گازی | اینورتر ۲۴۰۰۰ | مدل ۲۴۰۰۰ | کولر گازی ال جی نکست پلاس اینورتر Next Plus Inverter (کم مصرف) | اسپیلت سرمایشی گرمایشی | اینورتر ال جی | کولر گازی کم مصرف ال جی

کولر گازی ال جی نکست پلاس اینورتر ۲۴۰۰۰
Next Plus Inverter

کولر گازی ال جی نکست پلاس اینورتر ۲۴۰۰۰

برند : ال جی
کشور سازنده : کره جنوبی
رنگ : سفید
مصرف انرژی : +A

طول : ۲۴٫۸ سانتی متر
عرض : ۱۰۹ سانتی منر
ارتفاع : ۳۳ سانتی متر
وزن : ۷۰ کیلوگرم
ظرفیت : ۲۴۰۰۰

نوع کولر : اسپلت تک پنل
سرد و گرم : سرمایش و گرمایش
ظرفیت سرمایشی : ۳۱۷۳۱ BTU
ظرفیت گرمایشی : ۳۸۸۹۶ BTU
وزن پنل داخلی : ۱۵ کیلوگرم
وزن کمپرسور : ۵۵ کیلوگرم
نوع کمپرسور : روتاری
اینورتر : بله
آمپر مصرفی : ۹٫۴-۹٫۶
 آمپر
ضمانت کلیه قطعات فنی : ۱۸ ماه
ضمانت کمپرسور : ۶۰ ماه
نصب : رایگان
فیلتر : یونیزه کننده هوا

 

اطلاعات بیشتر:

 

 • عملکرد اسکن هوشمند

اسکن هوشمند، موقعیت  مکانی و فعالیت های کاربر را شناسایی می کند تا  دمای محیط را کنترل و جهت پرتاب  باد را تنظیم نماید.
 وقتی که کاربری حضور ندارد، با تغییر سیستم به حالت دور فن پایین از اتلاف مصرف انرژی جلوگیری  به عمل می آید.

 • اسکن هوشمند – جریان هوای راحت

این قابلیت باعث ایجاد جریان هوای مطلوب به صورت مستقیم و غیر مستقیم   می گردد

 • نشانگر مصرف انرژی

در صورت یکبار فشار دادن دکمه نمایشگر مصرف انرژی، میزان مصرف انرژی
در آن لحظه نشان داده می شود و در صورت فشار مجدد دکمه میانگین مصرف
انرژی طی زمان روشن بودن دستگاه (برحسب کیلووات) نشان داده می شود.

 •  تکنولوژی اینورتر

شرکت ال جی با استفاده از تکنولوژی اینورتر توانسته تا ۷۳% در مصرف برق صرفه جویی کند.

 • فین های طلایی

با بکارکیری پره های ( فین های ) طلایی در قسمت خارجی دستگاه (کندانسور)، مبدل حرارتی از خوردگی و فرسایش حاصل از شرایط آب وهوایی خارجی در امان می ماند.

 • پلاسمستر آیونایزر

فیلتر پلاس مستر آیونایزر با تولید بیش از ۳ میلیون یون در هر دقیقه باعث ازبین رفتن تمام ذرات آلرژی زا، ویروس ها، باکتری ها و دیگر ذرات معلق در فضا می شود و
تمام اجسام موجود در فضای کاربر از جمله مبل، پرده و حتی لباس ها را هم یونیزه می کند.

 • فیلتر محافظ چندمرحله ای با تکنولوژی ۳M

با استفاده از تکنولوژی ال جی در فیلترهای ۳M تمای ذرات آلوده با قطر بیشتر از ۳ میکرون از بین خواهند رفت.

 • فیلتر محافظ دو گانه

این فیلتر قابلیت حذف ذرات و باکتری ها تا قطر بیشتر از ۱۰ میکرون را دارا می باشد.

 • تمیز کننده خودکار پلاسمستر

دستگاه های تهویه مطبوع ال جی، قادر به رفع باکتری ها و بوهای نامطبوع موجود بر روی اِواپراتور یونیت داخلی می باشد.

 

 

 

خلاصه:

کولر گازی ال جی مدل BV246STQ | ظرفیت ۲۴۰۰۰ | مصرف انرژی +A | طراحی دیواری و توانایی سرمایش و گرمایش | ویژگی منحصر بفرد کم مصرف بودن به طوری که با بهره گیری از نسل جدید کمپرسورهای اینورتر با گاز خنک کننده R410a موجب می گردد موتور دستگاه بتواند با فرکانس و سرعت متغیر کار کرده و مصرف انرژی برق را تا میزان ۷۳% کاهش دهد

 

کولر گازي ال جي نکست پلاس اينورتر ۱۸۰۰۰

کولر گازي ال جي نکست پلاس اينورتر ۱۸۰۰۰ | ال جي نکست پلاس Next Plus Inverter 18000 (کم مصرف) | ارسال فوري

کولر گازي ال جي نکست پلاس اينورتر ۱۸۰۰۰

کولر گازي |کولرگازي | کولر ال جي |کولرالجي | کولر گازي ال جي | کولرگازي الجي | قيمت کولر گازي | قيمت کولر گازي ال جي | کولر گازي ال جي نکست پلاس اينورتر ۱۸۰۰۰ | ال جي نکست پلاس ۱۸۰۰۰ | نکست پلاس ال جي | نکست پلاس ۱۸۰۰۰ ال جي | قيمت کولر گازي | اينورتر ۱۸۰۰۰ | مدل ۱۸۰۰۰ | کولر گازي ال جي نکست پلاس اينورتر Next Plus Inverter (کم مصرف) | اسپيلت سرمايشي گرمايشي | اينورتر ال جي | کولر گازي کم مصرف ال جي

کولر گازي ال جي نکست پلاس اينورتر ۱۸۰۰۰
Next Plus Inverter

کولر گازي ال جي نکست پلاس اينورتر ۱۸۰۰۰

برند : ال جي
کشور سازنده : کره جنوبي
رنگ : سفيد
مصرف انرژي : +A

طول : ۲۴٫۸ سانتي متر
عرض : ۱۰۹ سانتي منر
ارتفاع : ۳۳ سانتي متر
وزن : ۶۰٫۵ کيلوگرم
ظرفيت : ۱۸۰۰۰

نوع کولر : اسپلت تک پنل
سرد و گرم : سرمايش و گرمايش
ظرفيت سرمايشي : ۲۵۵۲۱ BTU
ظرفيت گرمايشي : ۳۰۰۲۵ BTU
وزن پنل داخلي : ۱۴٫۵ کيلوگرم
وزن کمپرسور : ۴۶ کيلوگرم
نوع کمپرسور : اينورتر
اينورتر : بله
آمپر مصرفي : ۶٫۵-۷٫۳
 آمپر
ضمانت کليه قطعات فني : ۱۸ ماه
ضمانت کمپرسور : ۶۰ ماه
نصب : رايگان
فيلتر : دوگانه، يونيزکننده، پاک کننده خودکار، M3

 

اطلاعات بيشتر:

 • رنگ: سفيد
 • نمايشگر ديجيتال: دارد
 • سطح صدا (پنل داخلي) (دسي بل): ۲۹
 • نوع پنل داخلي: ديواري
 • نوع: سرمايشي – گرمايشي
 • رده مصرف انرژي  :
 • ولتاژ (ولت)/ فرکانس (هرتز)  ۲۴۰~۲۲۰ / ۵۰
 • مشخصات فني
 • ظرفيت سرمايش : Btu/h)17060)
 • ظرفيت گرمايش : Btu/h)20472)
 • قدرت پرتاب باد (متر) : ۱۵
 • خنک کنندگي سريع : دارد
 • فيلتر گرد و غبار : دارد
 • کنترل از راه دور :  دارد
 •  اسکن هوشمند
 • نمايشگر مصرف انرژي
 • تکنولوژي اينورتر
 • حالت خواب عميق
 •  پرتاب باد در ۴ جهت
 • فيلتر و آيونايزر PLASMASTER
 • فيلتر ۳M
 • پاک کنندگي خودکار
 • طراحي و مهندسي کره جنوبي
 • مونتاژ شده در  کره جنوبي

 

 

خلاصه:

کولر گازي ال جي مدل BV186STQ|ظرفيت ۱۸۰۰۰|مصرف انرژي +A|طراحي ديواري و توانايي سرمايش و گرمايش|ويژگي منحصر بفرد کم مصرف بودن به طوري که با بهره گيري از نسل جديد کمپرسورهاي اينورتر با گاز خنک کننده R410a موجب مي گردد موتور دستگاه بتواند با فرکانس و سرعت متغير کار کرده و مصرف انرژي برق را تا ميزان ۷۳% کاهش دهد

 

کولر گازی ال جی نکست پلاس اینورتر ۱۲۰۰۰

کولر گازی ال جی نکست پلاس اینورتر ۱۲۰۰۰ | ال جی نکست پلاس Next Plus Inverter 12000 (کم مصرف) | ارسال فوری

کولر گازی ال جی نکست پلاس اینورتر ۱۲۰۰۰

کولر گازی |کولرگازی | کولر ال جی |کولرالجی | کولر گازی ال جی | کولرگازی الجی | قیمت کولر گازی | قیمت کولر گازی ال جی | کولر گازی ال جی نکست پلاس اینورتر ۱۲۰۰۰ | ال جی نکست پلاس ۱۲۰۰۰ | نکست پلاس ال جی | نکست پلاس ۱۲۰۰۰ ال جی | قیمت کولر گازی | اینورتر ۱۲۰۰۰ | مدل ۱۲۰۰۰ | کولر گازی ال جی نکست پلاس اینورتر Next Plus Inverter (کم مصرف) | اسپیلت سرمایشی گرمایشی | اینورتر ال جی | کولر گازی کم مصرف ال جی

کولر گازی ال جی نکست پلاس اینورتر ۱۲۰۰۰
Next Plus Inverter

کولر گازی ال جی نکست پلاس اینورتر ۱۲۰۰۰

برند : ال جی
کشور سازنده : کره جنوبی
رنگ : مشکی
مصرف انرژی : +A

طول : ۲۰ سانتی متر
عرض : ۸۵٫۵ سانتی منر
ارتفاع : ۲۹٫۵ سانتی متر
وزن : ۳۷ کیلوگرم
ظرفیت : ۱۲۰۰۰

نوع کولر : اسپلت تک پنل
سرد و گرم : سرمایش و گرمایش
ظرفیت سرمایشی : ۱۳۲۸۴ BTU
ظرفیت گرمایشی : ۱۷۴۰۱ BTU
وزن پنل داخلی : ۹ کیلوگرم
وزن کمپرسور : ۲۸ کیلوگرم
نوع کمپرسور : اینورتر
اینورتر : بله
آمپر مصرفی : ۴٫۴-۴٫۷
 آمپر
ضمانت کلیه قطعات فنی : ۱۸ ماه
ضمانت کمپرسور : ۶۰ ماه
نصب : رایگان
فیلتر : یونیز کننده، دوگانه، M3

 

اطلاعات بیشتر:

 • کنترل فعال مصرف انرژی
 •  فناوری اینورتر V ال جی
 •  پره های طلایی کندانسور
 •  نمایشگر مصرف انرژی
 • % ۹۹.۹ استریلیزه سازی
 •  ۱۵ متر قدرت پرتاب باد
 •  پرتاب باد در چهار جهت
 •  فیلتر یونایزر Plasmaster
 •  فیلترM۳
 •  فیلتر محافظ دوگانه
 •  خنک کنندگی سریع
 •  حالت خواب عمیق
 •  طراحی زیبا
 •  نصب سریع و آسان
 •  ریموت کنترل هوشمند
 •  گاز مبرد جدید دوستدار محیط زیست R410a

 

خلاصه:

کولر گازی ال جی مدل BV126STQ|ظرفیت ۱۲۰۰۰|مصرف انرژی +A|طراحی دیواری و توانایی سرمایش و گرمایش|ویژگی منحصر بفرد کم مصرف بودن به طوری که با بهره گیری از نسل جدید کمپرسورهای اینورتر با گاز خنک کننده R410a موجب می گردد موتور دستگاه بتواند با فرکانس و سرعت متغیر کار کرده و مصرف انرژی برق را تا میزان ۷۳% کاهش دهد