لیست قیمت کولر گازی ال جی ایستاده

 

ال جی  حاره ای ۵۰۰۰۰ (سه فاز) Floor Standing ایستاده : ۱۲,۳۸۳,۱۱۸ تومان

ال جی حاره ای ۵۰۰۰۰ (تک فاز) Floor Standing ایستاده : ۱۱,۹۰۲,۲۷۵ تومان

ال جی اینورتر AP-W48 (L Style) 48000 ایستاده (حراج) : ۱۰,۹۴۶,۷۲۷ تومان

 

لیست قیمت کولر گازی ال جی دیواری

 

ال جی بیگ اینورتر Big Inverter 30000 (حراج) : ۸,۵۶۷,۰۰۰ تومان

ال جی آرت کول اینورتر جدید ۲۴۰۰۰ ARTCOOL INVERTER NEW دیواری : ۸,۳۸۶,۹۸۳ تومان

ال جی آرت کول اینورتر Artcool Inverter 24000 دیواری (حراج) : ۸,۲۱۷,۵۴۹ تومان

ال جی نکست پلاس جدید ۲۷۰۰۰ Next Plus II Inverter (حراج) : ۸,۱۱۶,۰۲۰ تومان

ال جی آرت کول اینورتر جدید ۱۸۰۰۰ ARTCOOL INVERTER NEW دیواری : ۷,۷۱۹,۷۲۳ تومان

ال جی آرت کول اینورتر Artcool Inverter 18000 (حراج) : ۷,۷۱۹,۷۲۳ تومان

ال جی نکست پلاس جدید ۲۴۰۰۰ Next Plus II Inverter (حراج) : ۷,۳۴۹,۸۵۹ تومان

ال جی نکست پلاس Next Plus Inverter 24000 (حراج) : ۷,۳۴۹,۸۵۹ تومان

ال جی نکست پلاس جدید ۱۸۰۰۰ Next Plus II Inverter (حراج) : ۶,۸۶۳,۶۷۰ تومان

ال جی نکست تایتان Next Titan 24000 سرد و گرم (حراج) : ۶,۳۹۴,۵۰۹ تومان

ال جی نکست وان Next One Inverter 24000 (حراج) : ۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان

ال جی آرت کول اینورتر جدید ۱۲۰۰۰ ARTCOOL INVERTER NEW دیواری : ۵,۸۰۷,۵۳۸ تومان

ال جی نکست فایتینگ ۲۴۰۰۰ سرد و گرم Next Fighting Inverter (حراج) : ۵,۷۰۷,۱۵۲ تومان

ال جی آرت کول اینورتر Artcool Inverter 12000 (حراج) : ۵,۳۹۶,۹۰۴ تومان

ال جی نکست تایتان Next Titan 18000 سرد و گرم (حراج) : ۵,۶۱۳,۵۹۷ تومان

ال جی تایتان جدید New Titan 24000 سرد و گرم (حراج) : ۵,۱۴۸,۰۰۰ تومان

ال جی نکست پلاس جدید ۱۲۰۰۰ Next Plus II Inverter (حراج) : ۵,۰۱۸,۶۰۷ تومان

ال جی نکست پلاس Next Plus Inverter 12000 (حراج) : ۵,۰۱۸,۶۰۷ تومان

ال جی نکست فایتینگ ۱۸۰۰۰سرد و گرم Next Fighting Inverter (حراج) : ۵,۰۰۶,۹۲۵ تومان

ال جی آرت کول اینورتر جدید ۹۰۰۰ ARTCOOL INVERTER NEW دیواری : ۴,۹۶۳,۸۶۰ تومان

ال جی آرت کول اینورتر Artcool Inverter 9000 (حراج) : ۴,۹۶۳,۸۶۰ تومان

ال جی نیو تایتان New Titan24000 سرد (حراج) : ۴,۸۰۱,۵۰۰ تومان

ال جی نکست فایتینگ ۲۴۰۰۰ سرد Next Fighting (حراج) : ۴,۷۹۹,۸۱۷ تومان

ال جی تایتان جدید New Titan 18000 سرد و گرم (حراج) : ۴,۵۵۴,۰۰۰ تومان

ال جی نیو تایتان New Titan18000 سرد (حراج) : ۴,۴۵۵,۰۰۰ تومان

ال جی نکست پلاس جدید ۹۰۰۰ Next Plus II Inverter (حراج) : ۴,۳۲۹,۶۶۶ تومان

ال جی نکست پلاس Next Plus Inverter 9000 (حراج) : ۴,۳۲۹,۶۶۶ تومان

ال جی تایتان قدیم Titan18000 سرد (حراج) : ۴,۲۵۷,۰۰۰ تومان

ال جی نکست فایتینگ ۱۸۰۰۰ سرد Next Fighting (حراج) : ۴,۱۸۷,۴۰۳ تومان

ال جی نکست تایتان Next Titan 12000 سرد و گرم (حراج) : ۴,۱۵۵,۳۲۷ تومان

ال جی نکست فایتینگ ۱۲۰۰۰سرد و گرم Next Fighting Inverter دیواری : ۳,۹۵۰,۶۹۴ تومان

ال جی نکست تایتان Next Titan 9000 سرد و گرم (حراج) : ۳,۸۶۶,۱۴۸ تومان

ال جی نکست فایتینگ ۹۰۰۰سرد و گرم Next Fighting Inverter دیواری : ۳,۴۴۱,۷۳۵ تومان
ال جی تایتان جدید New Titan 12000 سرد و گرم (حراج) : ۳,۲۱۷,۸۹۶ تومان
ال جی تایتان جدید New Titan 9000 سرد و گرم (حراج) : ۳,۰۲۹,۴۰۰ تومان
ال جی تایتان قدیم Titan 12000 سرد و گرم (حراج) : ۲,۷۱۰,۶۲۰ تومان

برای اطلاع از قیمت های جدید به سایت ما  مراجعه کنید.