وبلاگ کولر گازی ال جی

معرفی و بررسی محصولات کولر گازی ال جی

فن کویل دیواری ۶۰۰ GL ال جی (گلدیران)

فن کویل دیواری ۶۰۰ GL (گلدیران) فن کویل دیواری ۶۰۰ GL ال جی (گلدیران) با طراحی بسیار زیبا و خاص دارای عملکرد های سرمایشی و گرمایشی که به صورت دیواری نصب می شوند و قابلیت کنترل از راه دور را نیز دارند. در هنگام کار نیز دارای صدای بسیار کم می باشد و باعث آرامش …

فن کویل دیواری ۳۰۰ GL ال جی (گلدیران)

فن کویل دیواری ۳۰۰ GL (گلدیران) فن کویل دیواری ۳۰۰ ال جی (گلدیران) با طراحی بسیار زیبا و خاص دارای عملکرد های سرمایشی و گرمایشی که به صورت دیواری نصب می شوند و قابلیت کنترل از راه دور را نیز دارند. در هنگام کار نیز دارای صدای بسیار کم می باشد و باعث آرامش روان …

فن کویل دیواری ۴۰۰ ال جی (گلدیران)

فن کویل دیواری ۴۰۰ ال جی (گلدیران) فن کویل دیواری ۴۰۰ ال جی (گلدیران) با طراحی بسیار زیبا و خاص دارای عملکرد های سرمایشی و گرمایشی که به صورت دیواری نصب می شوند و قابلیت کنترل از راه دور را نیز دارند. در هنگام کار نیز دارای صدای بسیار کم می باشد و باعث آرامش …

اسپلیت سقفی کاستی ۵۴۰۰۰ (۳ فاز) ال جی

اسپلیت سقفی کاستی ۵۴۰۰۰ (۳ فاز) ال جی Ceiling Cassette درباره اسپلیت سقفی کاستی ال جی اسپلیت کاستی ال جی دارای کیت اینورتر (کم مصرف) و مناسب مناطق گرمسیر (حاره ای) به دلیل قرار گرفتن در سقف کاذب کم ترین فضای ممکن را اشغال میکند و در کف ساختمان و یا محل کار فضایی را اشغال …

اسپلیت سقفی کاستی ۴۸۰۰۰ (۳ فاز) ال جی

اسپلیت سقفی کاستی ۴۸۰۰۰ (۳ فاز) ال جی Ceiling Cassette درباره اسپلیت سقفی کاستی ال جی اسپلیت کاستی ال جی دارای کیت اینورتر (کم مصرف) و مناسب مناطق گرمسیر (حاره ای) به دلیل قرار گرفتن در سقف کاذب کم ترین فضای ممکن را اشغال میکند و در کف ساختمان و یا محل کار فضایی را اشغال …

اسپلیت سقفی کاستی ۵۴۰۰۰ ال جی

اسپلیت سقفی کاستی ۵۴۰۰۰ ال جی Ceiling Cassette درباره اسپلیت سقفی کاستی ال جی اسپلیت سقفی کاستی ۵۴۰۰۰ ال جی دارای کیت اینورتر (کم مصرف) و مناسب مناطق گرمسیر (حاره ای) به دلیل قرار گرفتن در سقف کاذب کم ترین فضای ممکن را اشغال میکند و در کف ساختمان و یا محل کار فضایی را اشغال …

اسپلیت سقفی کاستی ۳۰۰۰۰ ال جی

اسپلیت سقفی کاستی ۳۰۰۰۰ ال جی Ceiling Cassette درباره اسپلیت سقفی کاستی ال جی اسپلیت سقفی کاستی ۳۰۰۰۰ ال جی دارای کیت اینورتر (کم مصرف) و مناسب مناطق گرمسیر (حاره ای) به دلیل قرار گرفتن در سقف کاذب کم ترین فضای ممکن را اشغال میکند و در کف ساختمان و یا محل کار فضایی را اشغال …

کویل آبگرم داکت ۴۸۰۰۰ ال جی

کویل آبگرم داکت ۴۸۰۰۰ ال جی کویل آبگرم قابلیت نصب بر روی یونیت داخلی سیستم های تهویه مطبوع کانالی (داکت اسپلیت) را دارند و این امکان را فراهم می کند تا در فصول سرد سال، با تامین آبگرم از طریق موتورخانه مرکزی و یا پکیج گرمایشی، دستگاه به صورت یک سیستم گرمایشی عمل نماید و …

کویل آبگرم داکت ۴۲۰۰۰ ال جی

کویل آبگرم داکت ۴۲۰۰۰ ال جی کویل آبگرم قابلیت نصب بر روی یونیت داخلی سیستم های تهویه مطبوع کانالی (داکت اسپلیت) را دارند و این امکان را فراهم می کند تا در فصول سرد سال، با تامین آبگرم از طریق موتورخانه مرکزی و یا پکیج گرمایشی، دستگاه به صورت یک سیستم گرمایشی عمل نماید و …

کویل آبگرم داکت ۳۶۰۰۰ ال جی

کویل آبگرم داکت ۳۶۰۰۰ ال جی کویل آبگرم قابلیت نصب بر روی یونیت داخلی سیستم های تهویه مطبوع کانالی (داکت اسپلیت) را دارند و این امکان را فراهم می کند تا در فصول سرد سال، با تامین آبگرم از طریق موتورخانه مرکزی و یا پکیج گرمایشی، دستگاه به صورت یک سیستم گرمایشی عمل نماید و …

کویل آبگرم داکت ۲۴۰۰۰ ال جی

کویل آبگرم داکت ۲۴۰۰۰ ال جی کویل آبگرم قابلیت نصب بر روی یونیت داخلی سیستم های تهویه مطبوع کانالی (داکت اسپلیت) را دارند و این امکان را فراهم می کند تا در فصول سرد سال، با تامین آبگرم از طریق موتورخانه مرکزی و یا پکیج گرمایشی، دستگاه به صورت یک سیستم گرمایشی عمل نماید و …

کویل آبگرم داکت ۳۰۰۰۰ ال جی

کویل آبگرم داکت ۳۰۰۰۰ ال جی کویل آبگرم قابلیت نصب بر روی یونیت داخلی سیستم های تهویه مطبوع کانالی (داکت اسپلیت) را دارند و این امکان را فراهم می کند تا در فصول سرد سال، با تامین آبگرم از طریق موتورخانه مرکزی و یا پکیج گرمایشی، دستگاه به صورت یک سیستم گرمایشی عمل نماید و …

داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۴۲۰۰۰ ال جی Inverter concealed duct

داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۴۲۰۰۰ ال جی – اسپلیت کانالی سقفی اینورتر ال جی داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۴۲۰۰۰ ال جی Inverter concealed duct اسپلیت های کانالی سقفی اینورتر(داکت اسپلیت سقفی اینورتر) ال جی در سقف کاذب قرار گرفته و پوشیده میباشد و فضایی را در محیط اشغال نمیکند و فقط قسمتی از داخل دیوار را …

داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۴۸۰۰۰ ال جی Inverter concealed duct

داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۴۸۰۰۰ ال جی – اسپلیت کانالی سقفی اینورتر ال جی داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۴۸۰۰۰ ال جی Inverter concealed duct اسپلیت های کانالی سقفی اینورتر(داکت اسپلیت سقفی اینورتر) ال جی در سقف کاذب قرار گرفته و پوشیده میباشد و فضایی را در محیط اشغال نمیکند و فقط قسمتی از داخل دیوار را …

داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۶۰۰۰۰ ال جی (سه فاز) Inverter concealed duct

داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۶۰۰۰۰ ال جی (سه فاز) – اسپلیت کانالی سقفی اینورتر ال جی داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۶۰۰۰۰ ال جی (سه فاز) Inverter concealed duct اسپلیت های کانالی سقفی اینورتر(داکت اسپلیت سقفی اینورتر) ال جی در سقف کاذب قرار گرفته و پوشیده میباشد و فضایی را در محیط اشغال نمیکند و فقط قسمتی …

داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۶۰۰۰۰ ال جی Inverter concealed duct

داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۶۰۰۰۰ ال جی – اسپلیت کانالی سقفی اینورتر ال جی داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۶۰۰۰۰ ال جی Inverter concealed duct اسپلیت های کانالی سقفی اینورتر(داکت اسپلیت سقفی اینورتر) ال جی در سقف کاذب قرار گرفته و پوشیده میباشد و فضایی را در محیط اشغال نمیکند و فقط قسمتی از داخل دیوار را …

داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۴۸۰۰۰ ال جی (سه فاز) Inverter concealed duct

داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۴۸۰۰۰ ال جی (سه فاز) – اسپلیت کانالی سقفی اینورتر ال جی داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۴۸۰۰۰ ال جی (سه فاز) Inverter concealed duct اسپلیت های کانالی سقفی اینورتر(داکت اسپلیت سقفی اینورتر) ال جی در سقف کاذب قرار گرفته و پوشیده میباشد و فضایی را در محیط اشغال نمیکند و فقط قسمتی …

داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۴۲۰۰۰ ال جی (سه فاز) Inverter concealed duct

داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۴۲۰۰۰ ال جی (سه فاز) – اسپلیت کانالی سقفی اینورتر ال جی داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۴۲۰۰۰ ال جی (سه فاز) Inverter concealed duct اسپلیت های کانالی سقفی اینورتر(داکت اسپلیت سقفی اینورتر) ال جی در سقف کاذب قرار گرفته و پوشیده میباشد و فضایی را در محیط اشغال نمیکند و فقط قسمتی …

معرفی دستگاه تصفیه هوای ال جی مدل AIRBUS

دستگاه تصفیه هوای ال جی مدل AIRBUS دارای دکمه‌های لمسی ، دارای فیلتر بهداشتی هپا ، فیلتراسیون ۴ مرحله ای ، تولید کننده یون مثبت و منفی و دارای نمایشگر هوشمند میزان کثیفی هوا می باشد . این دستگاه تصفیه هوا با داشتن چنین ویژگی هایی بسیار مورد توجه قرار گرفاه است . ویژگی های کلی …

بررسی انواع دستگاه تصفیه هوا ال جی

سیستم های تصفیه هوا ال جی با در نظر گرفتن پیشرفته ترین تکنولوژی در طراحی و ساخت از موفق ترین برند هایی ست که در این زمینه فعالیت خود را آغاز کرده و با فناوری پیشرفته تصفیه چند مرحله‌ای، محیطی سالم و بدور از آلاینده‌های مضر را برای شما فراهم می آورد . در ادامه …

آیا دستگاه تصفیه هوا ال جی تاثیری بر هوای محیط می گذارد ؟

کارکرد دستگاه تصفیه هوا ال جی چگونه می باشد ؟ یک باوری که بعضی از مردم از دستگاه های تصفیه هوا دارند این است که همه ی آلودگی های موجود در محیط بوسیله این دستگاه ها از بین رفته و محیط را کاملا ضد عفونی می کند . آیا واقعا چنین هست یا که چیزی غیر …

سیستم HVAC یا تهویه مطبوع چیست ؟

عبارت Heating, Ventilating and Air Conditioning که به اختصار  HVAC  گفته می شود به معنای گرمایش ، تهویه و تهویه مطبوع می باشد . سیستم های HVAC به این علت ایجاد شدند که شرایطی را فراهم کنند که در هر آب و هوایی مانند گرمسیری یا معتدل بتوان یک تهویه مطبوع مناسب فراهم آورد تا محیط …

فن کویل کاستی چهار طرفه ال جی

فن کویل کاستی چهار طرفه ال جی در ظرفیت های ۳۰۰ ، ۴۰۰ ، ۶۰۰ ،۷۵۰ ، ۹۵۰ و ۱۲۰۰ CFM و با عملکرد های سرمایشی و گرمایشی به صورت تو کار نصب می شوند و بهره وری بسیار بالایی نیز دارند و به منظور تولید باد چهار جهته مورد استفاده قرار می گیرند . ویژگی …

فن کویل کاستی یک طرفه ال جی

فن کویل کاستی یک طرفه ال جی  فن کویل کاستی یک طرفه ال جی در ظرفیت های ۳۰۰ ، ۴۰۰ ، ۵۰۰ و ۶۰۰ CFM و با عملکرد های سرمایشی و گرمایشی به صورت تو کار نصب می شوند و بهره وری بسیار بالایی نیز دارا می باشند و به منظور تولید باد یک جهته مورد …

فن کویل سقفی ال جی مدل GL معمولی و تو کار

فن کویل سقفی ال جی مدل GL در ظرفیت های هوادهی ۳۰۰ تا ۲۲۰۰ CFM در دو مدل معمولی و توکار با عملکرد های سرمایشی و گرمایشی یکی از پر فروش ترین فن کویل های موجود در بازار می باشد .  از این فن کویل های سقفی بیشتر در فضاهای عمومی, بیمارستان, مدارس, ادارجات و منزل مورد استفاده قرار …